Doradca Zawodowy
Ogłoszenie wprowadzono: 10.01.2014

Branża / Kategoria: Kadry / HR
Stanowisko: Specjalista
Rodzaj umowy: Umowa o pracę,
Umowa o dzieło / zlecenie
Wymiar pracy: Cały etat,
Część etatu
Charakter pracy: Stacjonarna
Miasto: Gdynia
Dzielnica: Śródmieście
Opinie i dyskusje: Forum praca

dane kontaktowe:

Michał Urban

 
Gdynia
Traugutta 2
wymagania:

 

Fundacja Integracja realizująca projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do placówki Centrum Integracja w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko:
Doradca zawodowy

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/umowa o pracę
Zakres wykonywanych czynności:

1) Wykształcenie wyższe
2) Odpowiednie przygotowanie zawodowe, tj. wykształcenie albo uprawnienia lub doświadczenie w zakresie prowadzenia porad z zakresu doradztwa zawodowego
3) Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
4) Doświadczenie w tworzeniu Indywidualnych Planów Działania (IPD)
5) Ukończone studia podyplomowe lub kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego
6) Znajomość problematyki rynku pracy
7) Wiedza z zakresu poradnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego
8) Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych tej ustawy
9) Wiedza z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego
10) Znajomość podstaw prawa pracy
11) Innowacyjność i kreatywne myślenie
12) Wysoka kultura osobista i doskonałe umiejętności komunikacyjne
13) Doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego
14) Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,
15) Znajomość obsługi komputera

obowiązki:

 1) Rekrutacja beneficjentów do projektu
2) Świadczenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej poprzez udzielanie beneficjentom projektu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz udzielanie beneficjentom projektu informacji o zawodach i rynku pracy
3) Diagnoza potencjału beneficjentów projektu, talentów i predyspozycji
4) Indywidualne konsultacje z beneficjentami, dobór odpowiednich form aktywizacji
5) Analiza posiadanych umiejętności i predyspozycji, wskazań i przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania określonej pracy
6) Diagnozowanie wewnętrznych i zewnętrznych barier oraz trudności w znalezieniu zatrudnienia
7) Opracowanie i aktualizowanie Indywidualnych Planów Działań
8) Opracowanie profili kompetencyjnych
9) Udzielanie indywidualnych porad beneficjentom projektu
10) Udzielanie pomocy przy sporządzaniu przez beneficjentów projektu dokumentów aplikacyjnych
11) Przygotowanie do kontaktu z pracodawcą, do rozmowy kwalifikacyjnej
12) Prowadzenie cyklicznych grupowych spotkań Aktywnego Poszukiwania Pracy
13) Prowadzenie dokumentacji wymaganej w projekcie
14) Wsparcie Doradcze w czasie zatrudnienia
15) Stosowanie zasad ochrony danych osobowych

oferujemy:

1) Umowa zlecenie (40h/miesiąc)   /    1/1 etat
2) Możliwość rozwoju zawodowego
3) Pracę w profesjonalnym zespole

opis dodatkowy:

 

Aplikacja zawierająca:

1) CV ze zdjęciem
2) list motywacyjny

winna być złożona w terminie do 16 stycznia 2014r. w siedzibie Centrum Integracja w Gdyni lub przesłana na e-mail: michal.urban@integracja.org temat maila Imię Nazwisko doradca zawodowy
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

Aplikacje złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Decyzja o zatrudnieniu zostanie dokonana na podstawie złożonych ofert oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszeni zostaną tylko wybrani kandydaci.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

numer ogłoszenia: 7759086
ogłoszenie wprowadzono: 2014-01-10 14:42:33
ostatnia aktualizacja:         2014-01-10 14:43:49
ilość wyświetleń szczegółów ogłoszenia: 287