Skopiowano

Co powinna zawierać umowa kupna - sprzedaży samochodu?

Klaudia Cichocka
5 listopada 2021 
Umowa kupna-sprzedaży samochodu zabezpiecza obie strony transakcji. Umowa kupna-sprzedaży samochodu zabezpiecza obie strony transakcji.

Co powinna zawierać umowa kupna - sprzedaży samochodu? Dobra umowa kupna - sprzedaży samochodu zabezpiecza interesy zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Chociaż przepisy nie regulują formy umowy, zdecyduj się na pisemne potwierdzenie warunków. Obie strony zyskują gwarancję, że przeprowadzona transakcja spełnia ich oczekiwania. Umowa kupna - sprzedaży zabezpiecza również na wypadek ewentualnych problemów w przyszłości. Jak wygląda umowa kupna - sprzedaży samochodu?
Umowa sprzedaży samochodu może mieć dowolną formę - nawet ustną. Warto jednak, podejść do sprzedaży czy kupna samochodu rozważnie i zdecydować się na pisemne zawarcie umowy. Przyjmuje się, że to sprzedawca sporządza dokument po ustaleniu szczegółów transakcji. Co powinno się znaleźć w umowie kupna-sprzedaży samochodu? Jak zgłosić sprzedaż samochodu?Jak wygląda umowa kupna - sprzedaży samochodu?Jak wygląda umowa kupna - sprzedaży samochodu? Umowa sprzedaży samochodu należy do umów cywilnoprawnych, które reguluje Kodeks cywilny (art. 535). Dokument potwierdza, że sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności pojazdu na kupującego oraz przekazania samochodu nabywcy. Kupujący zobowiązuje się do przekazania uzgodnionej kwoty i odbioru auta. Stronami umowy podczas sprzedaży samochodu mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

Informacje zawarte w dokumentach pojazdu i umowie sprzedaży samochodu muszą być zgodne. Informacje zawarte w dokumentach pojazdu i umowie sprzedaży samochodu muszą być zgodne.

Co powinna zawierać umowa kupna - sprzedaży samochodu?Zanim sporządzisz umowę sprzedaży samochodu, przygotuj i sprawdź dokumenty pojazdu.

Do sporządzenia umowy kupna - sprzedaży samochodu potrzebujesz:

 • informacji o przebiegu,
 • numeru rejestracyjnego,
 • numeru VIN,
 • dowodu rejestracyjnego,
 • karty pojazdu.

Pamiętaj, że informacje zawarte w dokumentach pojazdu i umowie muszą być zgodne. Kupujesz? Zanim podpiszesz umowę kupna - sprzedaży samochodu, sprawdź również stan techniczny pojazdu. Zwróć uwagę na wady i przeanalizuj ich wpływ na działanie auta. Możesz negocjować cenę i zapłacić kwotę odpowiednią do wartości. Jeżeli jesteś sprzedającym, poinformuj drugą stronę o wszystkich usterkach. Gwarantuje to zwolnienie od odpowiedzialności za uszkodzenia z tytułu rękojmi.

Umowa kupna - sprzedaży samochodu powinna zawierać:


 1. datę i miejsce zawarcia umowy
 2. dane stron umowy - imiona i nazwiska, adresy zamieszkania i zameldowania, numery PESEL oraz numery dowodów osobistych
 3. warunki transakcji
 4. oświadczenia - cena auta, termin wydania, forma zapłaty, dodatkowe informacje, np. wady pojazdu
 5. oświadczenia

 • kupującego, który potwierdza, że zapoznał się ze stanem technicznym auta
 • sprzedającego, potwierdzające, że jest właścicielem samochodu, a także stwierdzające, że auto nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia ani nie zostało zajęte przez komornika sądowego

W umowie warto również zawrzeć zapis informujący o tym, że w sprawach nieuregulowanych umową będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu?Rolą sprzedającego jest zgłoszenie sprzedaży samochodu i zmiany właściciela w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu? Możesz to zrobić przez Internet albo w urzędzie. Pamiętaj, że sprzedaż samochodu zgłasza dotychczasowy właściciel. Niedopełnienie formalności grozi karą od 200 do 1 tys. zł.

Przygotuj dane nabywcy pojazdu oraz zdjęcie albo skan dokumentu potwierdzającego sprzedaż pojazdu - może to być umowa kupna - sprzedaży samochodu.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu? Sprawdź szczegółyGdzie zgłosić sprzedaż samochodu?


Odpowiednie miejsce to wydział komunikacji w starostwie powiatowym, urzędzie miasta albo urzędzie dzielnicy. Zgłoszenie sprzedaży samochodu jest bezpłatne. Na zgłoszenie masz do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy kupna - sprzedaży samochodu.

Jak wyrejestrować samochód po sprzedaży? Nie musisz wyrejestrowywać pojazdu po sprzedaży. Pojazd wyrejestrowujesz wyłącznie w ściśle określonych przypadkach, np. kradzieży, sprzedaży za granicą czy trwałej utraty.

Do obowiązków kupującego należy zgłoszenie zmiany właściciela samochodu w urzędzie w ciągu 30 dni od zawarcia umowy oraz opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). W 2021 r. wynosi on 2% od wartości rynkowej samochodu. Prawo nie reguluje, która strona umowy powinna wnieść opłatę. Przyjmuje się, że obowiązek spoczywa na kupującym, chyba że uczestnicy transakcji postanowią inaczej.

Czy współwłaściciel może sprzedać auto? Umowa kupna - sprzedaży - współwłaścicieleCzy współwłaściciel może sprzedać auto? Sprzedającym może być jedynie właściciel i wszyscy współwłaściciele pojazdu lub wyznaczony pełnomocnik. W umowie powinny znaleźć się dane oraz podpisy każdej ze stron. Brak podpisów sprawia, że umowa jest nieważna.

Czytaj też:

Koszty rejestracji samochodu 2022. Ile kosztuje rejestracja samochodu?


Jakie ciśnienie w oponach? Wszystko, co musisz wiedzieć o oponach


Samochód do miasta - jaki wybrać? Najlepsze samochody do miasta


Jaki samochód rodzinny?Umowa kupna - sprzedaży samochodu - o czym pamiętać przed zawarciem umowy?Zanim przygotujesz umowę kupna - sprzedaży samochodu, udziel kupującemu wszystkich informacji na temat pojazdu. Uwzględnij kwestie prawne i techniczne. Pamiętaj, żeby poinformować o stanie pojazdu oraz ewentualnych wadach i usterkach. Jeżeli samochód pochodzi z zagranicy, przygotuj dokumenty m.in. potwierdzenie realizacji opłat celnych i podatków (akcyzy).

Nigdy nie zaniżaj ceny w dokumentach, nawet na prośbę kupującego. To przestępstwo, które może nieść za sobą nieprzyjemne konsekwencje. Podaj również prawdziwą informację o przebiegu pojazdu. Jeżeli licznik został wymieniony, przekaż dokumenty potwierdzające transakcję.

Masz 14 dni od zawarcia transakcji na zgłoszenie sprzedaży samochodu do ubezpieczyciela. Wyrejestrowanie auta w urzędzie również należy od Twoich obowiązków.

Jeżeli przygotowujesz umowę własnoręcznie, pamiętaj o odpowiedniej ilości kopii. Potrzebujesz tyle, ile jest stron transakcji z uwzględnieniem współwłaścicieli.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu zabezpiecza obie strony transakcji. Umowa kupna-sprzedaży samochodu zabezpiecza obie strony transakcji.

Umowa kupna - sprzedaży samochodu - na co zwrócić uwagę jako kupujący?Upewnij się, że wszystkie dane zostały wpisane poprawnie. Zweryfikuj również cenę i informacje o samochodzie - numer rejestracyjny, VIN a także informacje o pochodzeniu i ewentualnych wadach.

Pamiętaj, żeby zapłacić dokładnie tyle, ile wynosi cena wpisana w umowę. Nie ulegaj ani nie namawiaj na obniżenie stawki. Wiele osób sądzi, że zaniżenie ceny w umowie pozwoli obniżyć również kwotę podatku. Urząd Skarbowy nalicza podatek w wysokości 2% od wartości rynkowej samochodu. Zaniżenie ceny może więc jedynie zaszkodzić. W przypadku kradzieży czy zniszczenia Towarzystwo Ubezpieczeniowe uwzględni kwotę zawartą w umowie.

Przed zawarciem transakcji, sprawdź również ważność polisy OC, a jeżeli samochód jej nie posiada - wykup w dniu zawarcia umowy.

Czy można odstąpić od umowy kupna - sprzedaży samochodu?Dopiero po transakcji zauważyłeś istotne wady pojazdu?

Odstąpienie od umowy kupna - sprzedaży samochodu jest możliwe m.in., gdy auto:

 • sprzedała osoba nieuprawniona,
 • jest kradzione,
 • zostało zajęte przez komornika,
 • posiada ustanowiony zastaw,
 • jest zabezpieczone w postępowaniu karnym jako dowód,
 • jest powypadkowe.

W takim wypadku kupujący może zażądać np. obniżenia ceny, odstąpienia od umowy lub wymiany pojazdu.