Czy trzeba mieć przy sobie prawo jazdy?

kc
27 stycznia 2023 

Czy trzeba mieć przy sobie prawo jazdy? Jakie dokumenty musi mieć przy sobie kierowca podczas kontroli drogowej? Kto musi mieć przy sobie prawo jazdy oraz inne dokumenty?
Zniesienie obowiązku posiadania wskazanych dokumentów to efekt współpracy Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym to ułatwienia i oszczędności dla kierowców oraz właścicieli pojazdów.Czy trzeba mieć przy sobie prawo jazdy w 2023 r.?Zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym kierujący pojazdem nie ma obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy. Zmiana dotycząca braku konieczności posiadania dokumentu weszła w życie pod koniec 2020 r. Policja weryfikuje uprawnienia kierowcy w systemie elektronicznym. Niezbędne jest przedstawienie dowodu tożsamości.

Kursy prawa jazdy - Gdańsk, Gdynia, SopotKto musi mieć przy sobie prawo jazdy?Przepisy określają jednak sytuacje, w których posiadanie przy sobie aktualnego dokumentu jest wymagane.

Zgodnie z art. 38 ustawy z 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym, prawo jazdy musi mieć przy sobie:

  • cudzoziemiec posiadający zagraniczne prawo jazdy,
  • obywatele Polski, którzy uzyskali prawo jazdy za granicą,
  • osoby kierujące pojazdami, których nie są właścicielami.


Bezterminowe prawo jazdy. Jak wymienić prawo jazdy 2023? Bezterminowe prawo jazdy. Jak wymienić prawo jazdy 2023?

Czy trzeba mieć dowód rejestracyjny?Czy trzeba mieć dowód rejestracyjny? Od 1 października 2018 r. kierowcy nie muszą wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC. Brak konieczności posiadania wskazanych dokumentów nie oznacza, że uprawnione służby nie będą kontrolować informacji. Wszystkie niezbędne dane gromadzone są w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Dowód rejestracyjny oraz polisę OC trzeba mieć przy sobie w przypadku prowadzenia pojazdu zarejestrowanego poza Polską.

Wprowadzonym ułatwieniem jest również brak konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki. Zmiana dotyczy także karty pojazdu. Od 4 września 2022 r. nie ma obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika.

Jak dopisać współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego?Jakie dokumenty do kontroli drogowej?Obecnie kierowca nie musi mieć przy sobie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego ani ubezpieczenia. Podczas kontroli drogowej należy jednak przedstawić dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - dowód osobisty albo paszport.

Taryfikator mandatów 2023. Jaka będzie cena brawurowej jazdy? Taryfikator mandatów 2023. Jaka będzie cena brawurowej jazdy?

Wygodnym rozwiązaniem jest korzystanie z aplikacji mObywatel, która zastępuje portfel z dokumentami. Platforma jest zintegrowana z rejestrami, takimi jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) czy Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). W aplikacji dostępny jest dowód tożsamości, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC czy karta pojazdu. Dane zapisane w telefonie są zaszyfrowane i podpisane certyfikatem. Certyfikat potwierdza również autentyczność danych.

Nie ma obowiązku instalowania w telefonie aplikacji mObywatel. Warto jednak to zrobić, żeby mieć szybki dostęp do najważniejszych informacji w dowolnym miejscu.

Jak sprawdzić, czy auto jest ubezpieczone?Jak zweryfikować mPrawo jazdy?Elektroniczne prawo jazdy zawiera takie samie informacje jak materialny dokument. Niektóre dane mogą się nieco różnić, np. numer prawa jazdy nie będzie zawierał ukośników, bo tak dane są zapisane w rejestrze.

Jak sprawdzić swoje prawo jazdy w Internecie?Dane można sprawdzić w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK). W systemie dostępne są informacje dotyczące uprawnień dotyczących kierowania pojazdami, ich terminów ważności oraz ewentualnego zatrzymania przez uprawnione organy.

Jak sprawdzić swoje prawo jazdy w Internecie? Potrzebne będą dane, które znajdują się na prawie jazdy, czyli imię i nazwisko oraz seria i numer blankietu (druku) dokumentu. Informacje wyświetlą się od razu, a usługa jest bezpłatna.
kc