Skopiowano

Do kiedy PIT za 2021? Terminy rozliczenia PIT w 2022

Klaudia Cichocka
18 lutego 2022 

Do kiedy PIT musi trafić do Urzędu Skarbowego? Rozliczenie zaczyna się już w lutym, kiedy pracodawca przygotowuje PIT-11. Formularz to podstawa do rozliczenia rocznego, najczęściej w formie PIT-37. Im wcześniej podatnik złoży deklarację, tym szybciej otrzyma zwrot podatku. Jak rozliczyć PIT?
Rządowy program rozliczeń PIT wystartował 15 lutego 2022 r. Jeżeli pracodawca przygotował PIT-11 przed ostatecznym terminem (28 lutego 2022 r.) podatnik może złożyć deklarację roczną już dzisiaj. Co warto wiedzieć o zeznaniu podatkowym? Do kiedy PIT musi wpłynąć do Urzędu Skarbowego ostatecznie? Jeżeli potrzebujesz wsparcia, skorzystaj z usług biura rachunkowego w Trójmieście.

PIT-11 - co to, kogo obowiązuje?PIT-11 to podstawa rozliczenia osób fizycznych z urzędem skarbowym. Zawiera informacje o przychodach, dochodach oraz kosztach podatnika. Informuje także o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że obowiązkiem pracodawcy jest wyliczenie i odprowadzenie środków z tytułu podatku dochodowego za zatrudnionych pracowników. Pracodawca pobiera podatek i odprowadza do Urzędu Skarbowego.PIT-11 obejmuje informacje pochodzące nie tylko ze stosunku pracy, ale również takich źródeł przychodów jak:
 • umowa o dzieło,
 • umowa zlecenie,
 • prawa autorskie,
 • świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności w ramach pracy przypadające osobom tymczasowo aresztowanym,
 • członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • działalności wykonywanej osobiście lub społecznie.

W deklaracji uwzględnia się dochody opodatkowane według skali - 17 i 32 proc. Pracodawca potrąca i odprowadza zaliczki oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ma obowiązek dostarczyć deklarację pracownikowi oraz Urzędowi Skarbowemu.

Czytaj więcej: Umowa o dzieło 2022 - dla kogo, ZUS, składki

PIT-11 - do kiedy 2022? Termin dla pracodawców28 lutego 2022 r. mija termin przekazania PIT-11 pracownikom przez pracodawcę. Dokument umożliwia wypełnienie i rozliczenie rocznej deklaracji za 2021 r. Zawiera komplet danych podatkowych niezbędnych do uzyskania zwrotu podatku.

Pracodawca sporządza druk PIT-11 w minimum dwóch kopiach - dla pracownika oraz Urzędu Skarbowego. Większość przedsiębiorstw przygotowuje trzecią wersję na potrzeby własnych ewidencji.

PIT-11 to podstawa do rozliczenia rocznego w formie PIT-37 lub PIT-36.

Do kiedy rozliczyć PIT 2022? Terminy rozliczenia PITJeżeli podatnik świadczył pracę na rzecz więcej niż jednego pracodawcy, musi uwzględnić wszystkie źródła w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym. Nie warto więc spieszyć się z rozliczeniem PIT za 2021 r. Dopiero po otrzymaniu wszystkich deklaracji można przygotować prawidłowe zeznanie podatkowe. Brak kompletnych danych wywoła konieczność złożenia korekty i przedłuży cały proces.

Czytaj też:

Od minimalnej po L4. Duże zmiany dla pracowników w 2022 roku


Dla jednych emerytura bez podatku, dla innych wyższe składki


Zamieszanie z powodu Polskiego Ładu. Kiedy składać PIT-2Po zebraniu wszystkich informacji należy wypełnić PIT-37 albo PIT-36.

PIT-37 to najpopularniejsza deklaracja podatkowa w Polsce. Szacuje się, że ponad 80 proc. osób fizycznych rozlicza się w ramach formularza PIT-37 za 2021 r. Dotyczy podatników, którzy przedstawiają wynagrodzenia rozliczanie przez płatników albo uzyskali dokument od podatników niebędących podatnikami, ale wypłacających wynagrodzenie w 2021 r. PIT-37 dotyczy więc wszystkich osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz osiągających wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie, umowy o dzieło czy praw autorskich.

Do kiedy PIT powinien wpłynąć do Urzędu Skarbowego? Ustawowy termin złożenia deklaracji PIT-37 to 30 kwietnia 2022 r. dla większości osób fizycznych. W bieżącym roku termin wypada w sobotę. Ordynacja podatkowa wydłuża ostateczny termin składania PIT do 2 maja 2022 r. (poniedziałek).

Do kiedy PIT-11?PIT-36 to deklaracja skierowana do osób uzyskujących dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczanej według progów podatkowych 17 i 32 proc.PIT-36 w 2022 r. dotyczy także podmiotów, które uzyskały przychód m.in.:
 • z umów o najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz podobnych umów w ramach progowego systemu opodatkowania,
 • pracując poza granicami kraju,
 • prowadząc działy specjalne produkcji rolnej,
 • prowadząc działalność nierejestrowaną z przychodami nieprzekraczającymi połowy minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę,
 • korzystając z kredytu podatkowego w roku następującym po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Do kiedy rozliczyć PIT? Tak samo, jak w przypadku PIT-37 deklaracja musi wpłynąć do Urzędu Skarbowego do 30 kwietnia 2022 r. (sobota), a ordynacja podatkowa wydłuża termin ostateczny termin składania PIT do 2 maja 2022 r. (poniedziałek).


PIT-28. Data rozliczenia PIT-28 za 2021 r.Tylko do końca lutego 2022 r. mają czas na rozliczenie właściciele wynajmowanych mieszkań. PIT-28 musi wpłynąć do Urzędu Skarbowego jeżeli podatnik zdecydował się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

PIT-28 - czego dotyczy?

PIT-28 muszą rozliczyć osoby, które otrzymują przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy albo innych umów o podobnym charakterze.

PIT-28 najem dotyczy łącznej wielkości przychodów w ciągu roku. Stawka ryczałtu wynosi 8,5 proc. przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5 proc. przychodów powyżej 100 tys. zł.
Od 1 stycznia 2023 r. wszyscy podatnicy będą musieli rozliczać się w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jak rozliczyć PIT w 2022?Jak rozliczyć PIT? Najprostszy sposób to rozliczenie PIT przez Internet.

Od 15 lutego 2022 r. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wraz z Ministerstwem Finansów po raz kolejny udostępnia usługę e-PIT. Przedsiębiorcy mają możliwość wysłania deklaracji PIT przez system e-Deklaracje.

e-PIT to usługa skierowana do osób rozliczających się na podstawie formularzy PIT-37 oraz PIT-36, a także PIT-28 i PIT-38.


KAS przygotowuje zeznanie, które podatnik może uzupełnić o przysługujące odliczenia np. ulgę termomodernizacyjną, ulgę rehabilitacyjną czy darowizny. W ramach usługi można również przekazać 1 proc. podatku na potrzeby dowolnej organizacji pożytku publicznego.

Jak rozliczyć PIT przez Internet, kiedy pojawi się dopłata? W systemie wygenerowany zostanie mikrorachunek podatkowy pozwalający na szybką płatność bankową.

E-PIT jak się zalogować?System działa przez całą dobę i dostępny jest pod adresem podatki.gov.pl.

Jak się zalogować do usługi e-PIT?

Urząd przewidział trzy sposoby:
 • Profil Zaufany,
 • e-Dowód,
 • bankowość elektroniczna,
 • opcja "Twoje dane podatkowe".

Ostatni wariant logowania wymaga podania:
 • PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
 • kwoty przychodu z rozliczenia za 2020 r.
 • kwoty przychodu z jednej z informacji od płatników za 2021 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy), którą trzeba potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2020 r.

Jak rozliczyć PIT? Po zalogowaniu zobaczysz wszystkie informacje dotyczące PIT za 2021 r. System automatycznie przygotowuje deklarację. Możesz wprowadzić zmiany w zakresie rozliczenia z małżonkiem lub wprowadzić inne ulgi. Upewnisz się, że kwoty i koszty są poprawne i uzupełnisz ewentualne braki w danych.

Wystarczy, że po sprawdzeniu klikniesz "Akceptuj i wyślij", a deklaracja trafi do Urzędu Skarbowego.