Prawo jazdy na motorówkę. Uprawnienia na motorówkę - patenty i licencje

Klaudia Cichocka
18 lipca 2022 

Czy na motorówkę trzeba mieć prawo jazdy? Polskie prawo określa, kiedy należy zdobyć licencję albo patent. Niewielkie jachty motorowe można prowadzić bez uprawnień, a kwalifikacje na Sternika Motorowodnego można zdobyć już po ukończeniu 14 lat.
Przepisy dotyczące prawa jazdy na motorówkę, a dokładniej dokumentów kwalifikacyjnych reguluje Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. Wydawaniem dokumentów zajmuje się olski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.Jaka moc silnika motorówki bez uprawnień? - motorówka bez patentuPrawo jazdy na motorówkę, a właściwie dokument kwalifikacyjny, nie jest wymagane pod warunkiem, że długość kadłuba nie przekracza 7,5 m w jachcie żaglowym albo moc silnika wynosi mniej niż 10 kW w jachcie motorowym.

Nie trzeba mieć dokumentu potwierdzającego umiejętności sterując jachtem motorowym o mocy silnika do 75 kW i długości kadłuba do 13 m. Prędkość maksymalna jachtu musi wynosić do 15 km/h.

Prowadzenie jachtu o parametrach przekraczających regulacje prawne bez odpowiedniego patentu grozi mandatem.

Jak zdobyć patent żeglarski?Czy na motorówkę trzeba mieć prawo jazdy?Prawo jazdy na motorówkę to patent albo licencja zezwalająca na prowadzenie jachtów motorowych o określonych parametrach. Pierwsze uprawnienia na motorówkę można zdobyć już po ukończeniu 14 lat. Kolejne patenty wymagają pełnoletności i określonego doświadczenia w żegludze.

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego - opis patentówUprawnienia na motorówkę - patent Sternika Motorowodnego


Osoba ubiegająca się o uprawnienia na motorówkę może prowadzić jachty motorowe po wodach śródlądowych oraz jednostki o długości kadłuba nie przekraczającej 12 m po wewnętrznych zbiornikach wodnych, a także na terenie pozostałych wód morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, wyłącznie w ciągu dnia. Sternik Motorowodny musi mieć ukończone 14 lat i zdać egzamin. Młodzi sternicy, którzy mają mniej niż 16 lat, mogą poruszać się jachtami o mocy silnika mniejszej niż 60 kW.

Uprawnienia na motorówkę - patent Motorowodnego Sternika Morskiego


Motorowodny Sternik Morski może prowadzić jacht motorowy po zbiornikach śródlądowych oraz po wodach morskich, jeżeli długość kadłuba nie przekracza 18 m. Osoba ubiegająca się o patent musi ukończyć 18 lat, odbyć minimum 2 rejsy po morzu i łącznie żeglować przez nie mniej niż 200 godzin.

Uprawnienia na motorówkę - patent Kapitana Motorowodnego


Kapitan Motorowodny to osoba posiadająca uprawnienia Sternika Morskiego, która odbyła minimum 6 rejsów po morzu i łącznie żeglowała przez minimum 1200 godzin.

Do całkowitego czasu żeglugi wlicza się:

  • prowadzenie jachtu o długości kadłuba większej niż 7,5 m przez co najmniej 400 godzin,
  • realizacja minimum 1 rejsu jachtem o długości kadłuba większej niż 20 m przez więcej niż 100 godzin,
  • realizacja minimum 1 rejsu o łącznym czasie żeglugi większym niż 100 godzin po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.

Osoba posiadająca patent może prowadzić jachty motorowe po wodach śródlądowych i morzach bez ograniczeń.

Uprawnienia na motorówkę - patent Mechanika Motorowodnego


Do pełnienia roli kierownika maszyn na jachtach niezbędny jest patent Mechanika Motorowodnego. Osoba musi posiadać patent potwierdzający uprawnienia do realizacji turystyki wodnej. Wymagany jest również staż trwający minimum 400 godzin przy obsłudze siłowni o mocy minimum 147,2 kW, w tym 100 godzin dotyczy żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW.

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego wydaje również licencje.

  • Licencja na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających - licencję mogą otrzymać osoby po zdanym egzaminie, które ukończyły 18 lat i mają patent minimum Sternika Motorowodnego.
  • Licencja na holowanie statków powietrznych - osoba posiadająca licencję na holowanie statków powietrznych musi być pełnoletnia oraz posiadać patent minimum Sternika Motorowodnego.

Ile kosztuje patent na motorówkę?Ile kosztuje patent na motorówkę? Osoba dążąca do otrzymania patentu albo licencji musi liczyć się z kosztem przeprowadzenia egzaminu (250 zł oraz 350 zł za patent Motorowodnego Sternika Morskiego) oraz opłatą za czynności związane z wydaniem dokumentu (50 zł).

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego przewiduje niższe koszty dla uczniów i studentów do 26 roku życia. Koszty wynoszą 50 proc. opłat regularnych.