Świadectwo energetyczne 2023 - zmiany. Czy jest obowiązkowe?

Klaudia Cichocka
27 stycznia 2023 (artykuł sprzed 1 roku) 

Świadectwo energetyczne w 2023 r. będzie obowiązkowe. W kwietniu wchodzą w życie nowe przepisy wynikające z prawa europejskiego. Konieczność posiadania świadectwa energetycznego ma promować efektywne energetycznie budownictwo oraz zwiększać świadomość dotyczącą oszczędności energii w domach i mieszkaniach. Kiedy trzeba sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku? Kto może przygotować dokument i ile kosztuje?Świadectwo charakterystyki energetycznej - czym jest?Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb w domu czy mieszkaniu. Uwzględnia się energię na ogrzewanie, wentylację, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia oraz oświetlenia. Informacje zawarte w dokumencie pozwalają oszacować roczne zapotrzebowanie na energię. Właściciele, najemcy czy inni użytkownicy zyskują możliwość określenia kosztów wynikający ze zużycia energii.

Świadectwo energetyczne - Gdańsk, Gdynia, Sopot - lista firmŚwiadectwo ważne jest przez 10 lat. Jeżeli dokument został sporządzony przed wejściem w życie nowych przepisów świadectwo zachowuje ważność przez okres, na jaki zostało sporządzone.

Wtórny rynek nieruchomości. Więcej ofert, ceny nie spadają Wtórny rynek nieruchomości. Więcej ofert, ceny nie spadają

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe?Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe od 28 kwietnia 2023 r. Nowelizacja przepisów dotyczy Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane.

Kiedy trzeba sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku w 2023 r.?Do wejścia nowych przepisów w życie świadectwa charakterystyki energetycznej potrzebują właściciele budynków oddanych do użytkowania po 2009 r. Dokument konieczny był także w przypadku sprzedaży albo wynajmu domu czy mieszkania - przepis obowiązywał od 2015 r.

Sytuacje, w których wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej - zmiany od 2023 r.:

 • podczas sprzedaży, wynajęcia, sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - należy przekazać świadectwo najemcy albo nowemu nabywcy (od 2015 r.),
 • dla budynków o powierzchni użytkowej powyżej 250 m kw. zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów,
 • dla budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m kw., gdzie są świadczone usługi dla ludności,
 • do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (obowiązek inwestora od 28 kwietnia 2023 r.)

Z obowiązku wyłączone są domy do 70 m kw., które powstają dla własnych celów mieszkaniowych.

Dom bez pozwolenia na budowę. Co można budować bez pozwolenia? Jakie zmiany w 2023 r.?Świadectwo energetyczne 2023 - zmianyOd kwietnia 2023 r. wejdą w życie również zmiany dotyczące formy przekazania świadectwa.

Dostępne formy świadectwa energetycznego:

 • papierowa wraz z nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej,
 • elektroniczna wraz z nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem elektronicznym, zaufanym.

Kolejna zmiana dotyczy informacji podawanych w ogłoszeniu lub reklamie dotyczącej sprzedaży albo wynajmu domu czy mieszkania z wystawionym świadectwem.

Od 28 kwietnia 2023 r. obecny właściciel musi podać informacje takie jak:

 • wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową,
 • energia końcowa,
 • nieodnawialna energia pierwotna,
 • jednostkowa wielkość emisji CO2.


Jak kupić mieszkanie? Kupno mieszkania krok po kroku Jak kupić mieszkanie? Kupno mieszkania krok po kroku

Kto może wykonywać świadectwa charakterystyki energetycznej?Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków może przygotować osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
 • ma uprawnienia budowlane (o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane),
 • ma wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Inne warunki uprawniające do przygotowywania świadectw energetycznych to:

 • ukończenie studiów wyższych z tytułem inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera,
 • ukończenie innych studiów wyższych, ale równocześnie ukończenie studiów podyplomowych związanych z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

Świadectwa energetyczne. Ceny i czas przygotowania Świadectwa energetyczne. Ceny i czas przygotowania

Świadectwo energetyczne - Gdańsk, Gdynia, SopotW praktyce przygotowywaniem świadectw energetycznych zajmują się przede wszystkim firmy z branży budowalnej, a także instalacyjnej. Przed podjęciem współpracy warto upewnić się, że firma posiada certyfikat i została wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Dodatek elektryczny 2022/2023. Jak otrzymać dodatek do prądu? Dodatek elektryczny 2022/2023. Jak otrzymać dodatek do prądu?

Firmy wykonujące świadectwa energetyczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przygotowują dokumenty dla:

 • mieszkań,
 • domów jednorodzinnych,
 • budynków użyteczności publicznej,
 • obiektów przemysłowych.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne?Ile kosztuje świadectwo energetyczne? Koszt przygotowania dokumentu zależy od lokalizacji, metrażu, przeznaczenia budynku czy wykorzystanych instalacji. W praktyce świadectwo energetyczne kosztuje od 400 do 1000 zł. Szacuje się, że w Gdańsku, Gdyni oraz innych większych miastach cena wykonania usługi kształtuje się na poziomie od 600 do 800 zł.