Skopiowano

Ubezpieczenie studenta. Kto ubezpiecza studenta w NFZ?

Klaudia Cichocka
23 listopada 2022 

Student może korzystać ze świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia pod warunkiem, że zyska własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego albo zostanie zgłoszony. Warto pamiętać o dopełnieniu wszystkich formalności, które zapewnią w razie potrzeby m.in. możliwość umówienia się na wizytę lekarską, refundację recept czy zabiegi oraz pobyty w szpitalu.

Kto ubezpiecza studenta w NFZ?Studenta może zgłosić:

  • rodzic,
  • uczelnia,
  • pracodawca.

Ubezpieczenie studenta - zgłoszenie przez rodzicaKto ubezpiecza studenta w NFZ? Popularne rozwiązanie to ubezpieczenie studenta przez rodzica albo współmałżonka rodzica. Jeżeli rodzice nie podlegają ubezpieczeniu w Polsce albo na terenie innego kraju UE, albo nie mają uprawnień do korzystania ze świadczeń w ramach opieki zdrowotnej studenta mogą zgłosić dziadkowe.

Wskazani krewni mogą zgłosić studenta do ubezpieczenia, dopóki nie ukończy 26 lat. Jeżeli osoba ukończyła określony wiek i kontynuuje naukę możesz zostać zgłoszona do ubezpieczenia przez uczelnię.

Ubezpieczenie studenta - zgłoszenie przez uczelnięJeżeli student nie ma innego tytułu do ubezpieczenia może zostać zgłoszony przez uczelnię na własny wniosek złożony w dziekanacie.

Ubezpieczenie studenta przez uczelnię zapewnia prawo do świadczeń w ramach NFZ. Student może korzystać z ubezpieczenia również po ukończeniu 26 roku życia, jeżeli nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia i kontynuuje edukację.

Ubezpieczenie studenta - do kiedy?Ubezpieczenie zdrowotne studenta, a co za tym idzie, prawo do korzystania ze świadczeń wygasa w momencie, gdy:

  • student ukończył 26 lat - nie podlega ubezpieczeniu jako członek rodziny,
  • student został skreślony z listy studentów albo przestał kontynuować naukę,
  • ustał tytuł do ubezpieczenia osoby zgłaszającej studenta,
  • student zyskał własny tytuł do ubezpieczenia, np. poprzez podjęcie pracy w ramach umowy o pracę.


Jeżeli student ukończył studia albo został skreślony z listy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia wygasa po 4 miesiącach od daty zakończenia edukacji czy skreślenia z listy.

Ubezpieczenie zdrowotne studenta a praca wakacyjnaUbezpieczenie zdrowotne wygaśnie po zakończeniu przez studenta pracy na umowę o pracę, np. w okresie wakacyjnym. Do kontynuowania możliwości korzystania ze świadczeń niezbędne jest ponowne zgłoszenie.

Prawo do świadczeń wygasa również w momencie, gdy rodzic zmienia pracę.

Jak sprawdzić, czy student jest ubezpieczony?Student może sprawdzić, czy jest ubezpieczony:

  • w Internetowym Koncie Pacjenta,
  • w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

Warto również pamiętać o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), kiedy student wyjeżdża kontynuować naukę w innym kraju należącym do UE/EFTA.