Jak dopisać współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego?

NZ
19 stycznia 2023 

Jak dopisać współwłaściciela do samochodu? Kroki postępowania różnią się w zależności od tego, czy auto dopiero zostanie nabyte czy współwłaściciel pojawi się już po spisaniu umowy kupna-sprzedaży. Jakie dokumenty trzeba sporządzić? Jakie instytucje należy odwiedzić? Jaki jest koszt?Czy można dopisać współwłaściciela do dowodu rejestracyjnegoWspółwłasność samochodu występuje w sytuacji, gdy auto jest w posiadaniu przynajmniej dwóch osób. Najprostszym sposobem jest wpisanie współwłaściciela już na etapie zakupu pojazdu - przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży. Na umowie powinny znaleźć się podpisy sprzedającego i współwłaścicieli. Jeśli jednak współwłaściciel nie był obecny przy podpisywaniu umowy i decyzja o dodaniu go zapadła później, istnieje możliwość dopisania współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego.

Kto może być współwłaścicielem auta?Współwłaścicielem samochodu może zostać każdy. Może to być rodzina, znajomy, doświadczony kierowca, osoba nieposiadająca prawa jazdy, a nawet niepełnoletni. Najczęściej jednak zdarza się, że współwłaścicielem zostaje ktoś z rodziny - ma to związek z kwestiami podatkowymi. W wielu przypadkach rodzice dopisują do dowodu rejestracyjnego swoje dziecko, które właśnie uzyskało uprawnienia do prowadzenia samochodów. Dzięki temu młody kierowca zaczyna budować swoją historią ubezpieczenia i przy bezszkodowej jeździe w przyszłości będzie mógł ubezpieczyć swój pojazd w niższej cenie.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu ze współwłaścicielemNajszybszym sposobem na ustanowienie współwłasności samochodu jest wpisanie współwłaściciela już na etapie nabywania samochodu, czyli przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży. Na umowie wymagany jest podpis zarówno właściciela, jak i współwłaściciela auta. Po podpisaniu dokumentu współwłaściciele mają 14 dni na zapłatę podatku w urzędzie skarbowym, który wynosi 2% wartości samochodu. Pojazd należy także zarejestrować w wydziale komunikacji i zgodnie z przepisami jest na to 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Niedopełnienie tego obowiązku może skończyć się karą w wysokości do 1000 zł.

Po zakupie auta będzie można zatrzymać tablice rejestracyjne Po zakupie auta będzie można zatrzymać tablice rejestracyjne

Dodanie współwłaściciela pojazduDopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego po zakupie samochodu wiąże się z obowiązkiem załatwienia kilku formalności. Jeśli do tej pory był tylko jeden właściciel samochodu, pierwszą ważną kwestią jest przygotowanie umowy darowizny. Z wypełnionym aktem należy udać się do urzędu skarbowego, aby uzupełnić druk PCC-1, na podstawie którego urzędnik potwierdza stopień pokrewieństwa. Od tego zależy wysokość kwoty podatku lub też zwolnienie z konieczności uiszczenia opłaty.

Kolejną instytucją, do której trzeba się zgłosić, jest wydział komunikacji. To właśnie tam można dopisać współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego. Potrzebne będą następujące dokumenty:

 • dowody osobiste darczyńcy i obdarowanego,
 • karta pojazdu - jeśli została wydana,
 • dowód rejestracyjny,
 • umowa darowizny,
 • aktualne badanie techniczne,
 • ważne ubezpieczenie OC.

Wizyta w wydziale komunikacji nie może przekraczać 30 dni od momentu podpisania umowy darowizny. Dopisanie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym jest bezpłatne.

Na koniec o zmianie danych w dowodzie rejestracyjnym trzeba niezwłocznie poinformować ubezpieczyciela. Na uwadze należy jednak mieć, że wysokość składki może ulec rekalkulacji - zwłaszcza, jeśli współwłaścicielem jest młody kierowca lub osoba nieposiadająca zniżek za bezszkodową jazdę.

Stacje kontroli pojazdów - Gdańsk, Gdynia, SopotWydział komunikacji - czy współwłaściciel musi być obecny?Najlepiej, aby były obecne obie strony umowy. Jeśli jednak jedna osoba nie może pojawić się w urzędzie to powinna napisać pełnomocnictwo, dzięki któremu formalności będzie mogła dopełnić druga osoba. Pełnomocnictwo kosztuje 17 zł - wyjątkiem są małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo, którzy zwolnieni są z opłaty.

Umowa darowizny samochoduUmowa darowizny regulowana jest przez Kodeks cywilny (art. 888 - 902). Przekazać można dowolną część udziałów w aucie, a gotowy wzór dokumentu można znaleźć w internecie lub sporządzić go samodzielnie. W umowie powinny znaleźć się następujące informacje:

 • data i miejsce zawarcia umowy darowizny samochodu,
 • oznaczenie stron umowy i określenie stopnia pokrewieństwa,
 • dane samochodu - marka, model, rok produkcji, nr silnika, pojemność silnika, numer rejestracyjny, nr nadwozia (VIN), przebieg,
 • oświadczenie o posiadaniu praw do pojazdu oraz o braku zobowiązań wobec osób trzecich,
 • określenie wartości przedmiotu darowizny,
 • oświadczenie o przekazaniu darowizny przez darczyńcę i przyjęciu darowizny przez obdarowanego,
 • określenie strony zobowiązanej do opłacenia kosztów umowy,
 • podpisy stron umowy.

Umowa musi zostać sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Ile kosztuje dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego?Ważną kwestią jest także koszt dopisania współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego. Wszystko zależy od stopnia pokrewieństwa między właścicielem, a obdarowanym.

W przypadku najbliższej rodziny, czyli zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, małżonka, teściów, zięcia, synowej, pasierba, ojczyma i macochy, współwłaściciel nie musi płacić żadnego podatku - wartość darowizny jednak nie może przekraczać 9637 zł w ciągu 5 lat. Jeśli przekracza - ulga nie obowiązuje i należy złożyć druk SD-Z2 i zapłacić podatek od darowizny.

Podatek od kupna samochodu 2023. Jak zapłacić podatek od kupna samochodu?Inaczej jest, gdy współwłaścicielem ma zostać dalszy krewny. W takiej sytuacji osoba obdarowana nie płaci podatku, jeśli wartość darowizny nie przekracza 7276 zł w ciągu 5 lat.

Dla osób obcych kwota wolna od podatku to 4902 zł.

Jeszcze w inny sposób należy postąpić, gdy nie chodzi o darowiznę, a dwie osoby kupują używany pojazd wspólnie. Niezależnie od kwoty obowiązuje podatek 2% wartości auta, a odpowiedni druk składa się do urzędu skarbowego.

Wydział komunikacji - GdańskGdzie w Gdańsku załatwić sprawę dopisania współwłaściciela pojazdu?

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 5
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
stanowisko 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 2
ul. Bernarda Milskiego 1
80-809 Gdańsk
stanowisko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

Jednostką odpowiedzialną Wydział Komunikacji Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Rejestracji Pojazdów.

Sprawy związane z rejestracją pojazdów można załatwić bez konieczności rezerwacji terminu wizyty w Zespole Obsługi Mieszkańców nr 2 przy ul. Milskiego 1 oraz w Zespole Obsługi Mieszkańców nr 5 przy ul. Żaglowej 11. Warto jednak umówić wizytę, aby móc wybrać dogodny dla siebie termin, godzinę i miejsce.

Wydział komunikacji - GdyniaW Gdyni samochód można zarejestrować w Wydziale Komunikacji w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, którego siedziba znajduje się na alejach Marszałka Piłsudskiego 52/54. Istnieje możliwość rezerwacji wizyty, lecz można także przyjść w godzinach otwarcia - bez wcześniejszego umawiania.
NZ