Wycinka drzew 2023. Jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia?

kc
25 stycznia 2023 

Wycinka drzew w 2023 r. stała się prostsza dzięki możliwości składania wniosków online. Usunięcie drzewa czy krzewów nie zawsze wymaga zgłoszenia albo uzyskania pozwolenia w odpowiednim urzędzie. Jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia? Kto i kiedy musi złożyć wniosek w urzędzie? Jak uzyskać pozwolenie na wycinkę drzewa w Gdańsku i Gdyni?Wycinka drzew 2023 - zmianyUstawa z 26 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadza zmiany w zakresie możliwości składania wniosków o wycinkę drzew. Od 27 stycznia 2023 wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew lub krzewów składa się w postaci papierowej albo dokumentu elektronicznego.

Wycinkę drzew w 2023 r. mają objąć jeszcze inne zmiany. Planowana poprawka dotyczyć będzie wycinki drzew bez pozwolenia. Zgodnie z nową wersją przepisów zwiększy się maksymalna wielkość obwodu pnia na wysokości 5 cm umożliwiająca usunięcie określonych gatunków bez pozwolenia. W przypadku np. topoli i wierzby ma wynosić 90 cm, kasztanowca zwyczajnego - 75 cm, a innych gatunków - 60 cm.

Wycinka drzew - Gdańsk, Gdynia, SopotWycinka drzew na działce - kiedy dozwolona?Obecnie wycinkę drzewa na działce można przeprowadzić pod warunkiem, że obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza 50 cm. Zasada obowiązuje bez względu na gatunek. Jeżeli wskazana wartość przekracza 50 cm należy uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew.

Jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia 2023?

Przepisy określają gatunki drzew, które można usunąć bez pozwolenia, nawet jeżeli mają większy obwód pnia niż wskazane 50 cm.

Leśnicy pytają mieszkańców o planowane wycinki Leśnicy pytają mieszkańców o planowane wycinki

Jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia w 2023 r.?

 • do 65 cm obwodu - kasztanowiec zwyczajny, platan klonolistny, robinia akacjowa,
 • do 80 cm obwodu - topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty.

Pozwolenia na wycinkę drzew nie trzeba mieć również, m.in.:

 • jeżeli pień drzewa nie ma odpowiedniej grubości,
 • krzewy nie zajmują powierzchni 25 m kw.,
 • usuwając drzewa lub krzewy owocowe,
 • usuwając krzewy na terenach, gdzie pełnią funkcje ozdobne,
 • usuwając krzewy i drzewa w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 • drzewa lub krzewy złamane, lub przewrócone.

Czy można wyciąć drzewa na własnej działce?Osoba fizyczna musi zgłosić zamiar wycinki, jeśli drzewa planowane do usunięcia rosną na nieruchomości, której jest właścicielem.

Zgłoszenie wycinki powinno zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • oznaczenie nieruchomości,
 • rysunek lub mapkę z zaznaczonym drzewem do usunięcia.

Gdzie zgłosić drzewo do wycinki? Zgłoszenia przyjmują urzędy miasta oraz gminy. Dokument można dostarczyć osobiście, pocztą albo przez ePUAP.

Przycinanie drzew i krzewów owocowych. Jak i kiedy ciąć drzewa owocowe?Ile jest ważne zgłoszenie/pozwolenie na wycinkę drzew?Urząd ma 21 dni na przysłanie urzędnika, który oceni zgłoszone drzewo. Organ ma jednak prawo sprzeciwić się wycince w ciągu 14 dni, a decyzję prześle pocztą. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od wydania pozytywnej opinii drzewo nie zostanie usunięte, zgłoszenie trzeba przygotować ponownie.

Zgłoszenie jest bezpłatne.

Pozwolenie na wycinkę drzew - kiedy jest potrzebne?Pozwolenia na wycinkę drzew muszą uzyskać:

 • właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą, której prowadzenie wymaga usunięcia drzewa, np. pod parking dla klientów,
 • osoby niebędące właścicielami nieruchomości, np. dzierżawcy, najemcy, użytkownicy wieczyści.

Zezwolenia wymaga usunięcie drzewa, którego obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm od ziemi przekracza 50 cm. Należy również zmierzyć obwód pnia na wysokości 130 cm. Jeśli drzewo na wskazanej wysokości posiada kilka pni należy zmierzyć każdy z nich, a jeżeli nie posiada żadnych należy zmierzyć obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.

W przypadku krzewów należy obliczyć powierzchnię, którą zajmują. Jeżeli będzie mniejsza niż 25 m kw. nie trzeba uzyskiwać pozwolenia.

Wycinka drzew - cennikWycinki drzew nie warto wykonywać samodzielnie, szczególnie przy braku doświadczenia i odpowiedniego sprzętu. Ile kosztuje wycięcie drzewa przez profesjonalistę?

Koszt usługi polegającej na tradycyjnym usunięciu drzewa zaczyna się od około 100 zł a kończy nawet na 550 zł. Wycinka drzewa w trudnych warunkach z wykorzystaniem metod alpinistycznych to koszt rzędu od kilkuset złoty do kilku tysięcy.

Sprzęt i narzędzia ogrodnicze - Gdańsk, Gdynia, SopotDodatkowy koszt dla podmiotów niebędących osobami prywatnymi to ustalona w ustawie opłata.

Opłatę za usunięcie ustala się w przypadku:

 • drzewa - mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty,
 • krzewu - mnożąc liczbę m kw. powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

Przycinanie drzew i krzewów owocowych. Jak i kiedy ciąć drzewa owocowe?Pozwolenie na wycinkę drzew Gdańsk - jak złożyć?Każda osoba, planująca usunięcie drzew czy krzewów, potrzebuje zgody właściciela.

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku, gdy wniosek składa:

 • spółdzielnia mieszkaniowa,
 • wspólnota mieszkaniowa, jeżeli właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi,
 • zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,
 • posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
 • użytkownik wieczysty.

Pozwolenie na wycinkę drzew - wniosek zawiera, m.in.:

 • dane właściciela nieruchomości, posiadacza,
 • listę drzew i krzewów do usunięcia (gatunki, obwód pnia),
 • adres lub numer działki ewidencyjne,
 • wielkość powierzchni podlegającej wycięciu,
 • powód wycięcia,
 • termin wycięcia.

Do dokumentu należy również dołączyć zdjęcie drzewa/drzew w ujęciu ogólnym i w okolicy pnia z widoczną miarkę pozwalającą określić parametry. W przypadku krzewów warto dołączyć zdjęcie z widocznym pomiarem na miarce długości i szerokości obszaru.

Wniosek o wycinkę drzew Gdańsk - wniosekWniosek o wycinkę drzew Gdańsk - wniosek do pobraniaWniosek o wycinkę drzew Gdańsk - miejsce złożenia dokumentów

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 40
tel. 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko informacji i składania korespondencji
tel. 58 323 71 30

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
Wniosek należy złożyć w przypadku usuwania drzew, krzewów ozdobnych z terenów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska z wyłączeniem terenów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2-4
Wniosek należy złożyć w przypadku usuwania drzew, krzewów zarówno owocowych, jak i ozdobnych, z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

Pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów - GdyniaUrząd Miasta Gdyni
Wydział Ogrodnika Miasta
Adres: al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia
Numer pokoju: 8, 9
Adres do korespondencji:
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach: poniedziałek - piątek

Wniosek o wycinkę drzew Gdynia - wniosek do pobrania

kc