Jak napisać wypowiedzenie z pracy?

Jak napisać wypowiedzenie z pracy?

Niestabilne warunki zatrudnienia, niska pensja czy brak możliwości rozwoju to najczęstsze powody, dla których składamy rezygnację. Czasem decyduje o tym także chęć opieki nad dziećmi czy po prostu zła atmosfera w miejscu pracy. Jak napisać wypowiedzenie z pracy? Zanim się to zrobi, warto przemyśleć kilka rzeczy wcześniej. Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia? Jaki termin będzie dla nas najlepszy? Te i inne informacje, trzeba wziąć pod uwagę, gdy będziemy zastanawiali się, jak napisać wypowiedzenie z pracy.

Rodzaje rozwiązań stosunku pracy

Na początku warto wiedzieć, że wyróżniamy trzy rodzaje rozwiązań stosunku pracy. Pierwsze z nich polega na rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czyli jest to rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Drugie rozwiązanie charakteryzuje się rozwiązaniem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Ostatnia możliwość to rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Warto o tym pamiętać, gdy zastanawiamy się, jak napisać wypowiedzenie z pracy.

Co zawiera wypowiedzenie o pracę?

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę powinien zawierać kilka ważnych informacji. Oprócz informacji standardowych o dacie, miejscowości czy nazwie pracownika, powinno znaleźć się tam sformułowanie wypowiedzenia z datą podpisanej umowy, którą się wypowiada oraz powód wypowiedzenia. Nie można zapomnieć o tym, że trzeba dodać również informację o rodzaju wypowiadanej umowy. Wzór wypowiedzenia o pracę powinien zawierać również podpis pracownika lub pieczątkę i podpis pracodawcy.

Jak liczyć okres wypowiedzenia? - umowa z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Zarówno w przypadku pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, jak i zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony, długość okresu wypowiedzenia zależy od czasu zatrudnienia w danej firmie. Jeżeli wynosi on mniej niż sześć miesięcy, pracownikowi przysługują dwa tygodnie wypowiedzenia. W przypadku, gdy okres zatrudnienia wynosi więcej niż sześć miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc. Z kolei, gdy pracownik był zatrudniony dłużej niż trzy lata, przysługują mu trzy miesiące wypowiedzenia. Jeżeli chcemy wypowiedzieć umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, musimy mieć świadomość, że okres wypowiedzenia niekoniecznie będzie liczony od dnia złożenia wypowiedzenia. W przypadku, gdy okres wypowiedzenia liczy dwa tygodnie, termin będzie liczony od najbliższej niedzieli po złożeniu wniosku. W przypadku miesięcznego okresu, termin będzie liczony od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

Wypowiedzenie bez zachowania okresu wypowiedzenia

Jak napisać wypowiedzenie z pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia? Jest to możliwe w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeśli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie dokona przeniesienia w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim. Jest to też możliwe, gdy pracodawca dopuści się naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Wypowiedzenie z pracy na mocy porozumienia stron

Takie wypowiedzenie może zostać złożone zarówno przez pracowników, jak i pracodawcę. Jak napisać wypowiedzenie z pracy na mocy porozumienia stron? Pisząc takie wypowiedzenie należy postępować zgodnie ze wzorem. Ponadto powinno ono zawierać wspólnie ustalone warunki wypowiedzenia oraz datę zakończenia umowy. Na końcu należy dodać adnotację, że rozwiązanie umowy następuje za porozumieniem stron.

Podsumowanie

Okazuje się, że są trzy rodzaje rozwiązań stosunku pracy. Wypowiedzenie z zachowaniem umowy wypowiedzenia, bez jego zachowania oraz takie, które może się odbyć za porozumieniem stron. Warto je przeanalizować, by potem w przyszłości wiedzieć, jak napisać wypowiedzenie z pracy.