Zatrudnienie B2B – co to takiego?

Zatrudnienie B2B – co to takiego?

Nieustanny rozwój firm, wchodzenie na nowe rynki, podejmowanie współpracy z innymi firmami sprawiły, że pojawiło się zapotrzebowanie na pracowników, którzy będą dbać o prowadzone interesy. Powstała całkiem nowa branża B2B, która jest coraz bardziej popularna. Kto znajdzie tam zatrudnienie? Jak wygląda praca w B2B – co to takiego? Wyjaśniamy!

Businnes to businnes

B2B, czyli po angielsku businnes to business, oznacza prowadzenie interesów pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi. B2B - co to dokładnie jest? Będzie to na przykład prowadzenie interesów pomiędzy siecią kawiarni a lokalnymi producentami ciast, kawy i herbaty. Tak samo mogą to być interesy pomiędzy zakładem krawieckim a sklepem odzieżowym. B2B występuje również na giełdach z towarami, gdzie transakcji dokonuje się przez internet.

Kto zawiera transakcje w B2B?

W branży tej transakcje zawierane są przez strony, które najczęściej są przedsiębiorstwami, rzadziej stowarzyszeniami czy organizacjami. Są to relacje zwykle pomiędzy firmami. Nie ma w nich miejsca dla klienta indywidualnego.

B2B co to jest?

To rynek, który składa się z podmiotów, które łączą interesy: przedsiębiorstwa, ich klienci, pośrednicy, dostawcy, kolporterzy, logistycy, magazynierzy czy osoby prowadzące punkty sprzedaży towarów. Są to podmioty oferujące swoje usługi, ale też takie, które oferują gotowe produkty. Mogą to być podmioty, które prowadzą hurtownie lub magazyny.

Jakie działania uważa się za B2B?

Zakres działań w branży B2B jest bardzo szeroki. Zależy on jednak od rozmiaru prowadzonych interesów. Do najważniejszych zadań pracownika B2B należą przede wszystkim przygotowanie ofert, realizacja zamówień i realizacja płatności. Oprócz tego, osoba na tym stanowisku zajmuje się odbiorem przygotowanych towarów lub usług, monitorowaniem ich jakości, a także prowadzeniem dokumentacji dotyczącej transakcji na wszystkich etapach zamówienia. Większość działań opiera się na istnieniu sieci. Bez internetu, ta branża nie odniosłaby takiego sukcesu, gdyż właśnie za pomocą internetu, dokonuje się większości zamówień. Zadania te nie są łatwe, dlatego od pracowników działających w branży B2B oczekuje się wielu umiejętności, zwłaszcza z zakresu logistyki.

Jakie wyróżniamy rynki w B2B?

B2B co to? Okazuje się, że definicja tego sformułowania jest bardziej złożona. B2B to też przede wszystkim dwa rynki: poziomy i pionowy. Pierwszy z nich istnieje pomiędzy firmami działającymi w różnych branżach. Z kolei jeżeli chodzi o rynek pionowy - należą do niego różne podmioty gospodarcze (producenci, dostawcy, hurtownicy) - wszyscy ci, którzy są przedstawicielami jednej branży.

Kto znajdzie zatrudnienie B2B?

Zatrudnienie B2B znajdzie wiele grup zawodowych, począwszy od kierowników sprzedaży, przedstawicieli handlowych czy różnego rodzaju specjalistów. O pracę w tej dziedzinie mogą ubiegać się również osoby nie mające z handlem nic wspólnego. Są to na przykład: dostawca, kierowca, specjalista do spraw logistyki czy magazynier. Oprócz tego zatrudnienie znajdą tam tłumacze języków obcych, agenci do spraw ubezpieczeń biznesowych czy specjaliści do spraw szkoleń. Odsetek wakatów w branży B2B ciągle wzrasta.

Podsumowanie

B2B co to dokładnie jest? Przede wszystkim to dbanie o interesy firm. Branża ta, składa się z dwóch rynków: poziomego (firmy działają w różnych branżach) i pionowego (firmy działają w jednej branży). Zatrudnienie w B2B znajdą osoby, nie tylko związane z handlem. To ciągle rozwijająca się dziedzina, ale okazuje się, że w przyszłości może zdominować rynek pracy.