Przetarg nieograniczony

powrót do listy

Ogłoszenie nieaktualne

Cena
50
Sprzedam / kupię
Sprzedam
Jestem
Firmą

Treść ogłoszenia

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przymorze" Administracja Osiedla Nr2 ul. Piastowska 90E 80-352 Gdańsk , 
Ogłasza Przetarg nieograniczony na wykonanie n/w prac remontowo-budowlanych
- Ogólnobudowlane
- Drogowe
- Instalacyjne ( wymiana instalacji gazowej)
Materiały do przetargu w cenie 50 zł brutto za każdy wyodrębniony zakres robót , można nabyć w Dziale Technicznym AO-2 ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 3 Gdańsk  telefon
58-553-17-61 .
Oferta winna zawierać :
- wypełniony formularz oferty
- wszystkie załączniki wymienione w formularzu
- potwierdzenie opłacenia wadium określonej instrukcją dla oferty lub 5% kwoty oferty
 Wadium można wpłacać w kasie Administracji lub przelewem na rachunek wskazany w formularzu oferty do dnia 24.06.2019r do godziny 16.00
- Oferty należy składać w pokoju numer 1 AO-2 ul. Piastowska 90E Gdańsk do dnia 24.06.2019r do godziny 17.00
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2019r o godzinie 09.00 w świetlicy ul Piastowska
   90E
- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo negocjacji cen , swobodnego wyboru oferta lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn .
  • Numer ogłoszenia: 62611063
  • Data wprowadzenia: 12 czerwca 2019
  • Wyświetleń: 92
  • Wyświetleń na liście: 1 274