Obwody elektryczne i elektrotechnika (także Online) dla studentów

Ogłoszenie nieaktualne

obserwuj
Cena
60
Udzielam / szukam korepetycji
Udzielam
Przedmiot
Przedmioty techniczne,
Inne
Dodatkowe informacje
Lekcja u korepetytora

Treść ogłoszenia

UDZIELĘ KOREPETYCJI Z OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH. ROZWIĄZUJĘ KAŻDY RODZAJ ZADAŃ:

I. Stan ustalony.
1. Prąd stały. Cena 60 zł. – prawa Kirchhoffa, prawo Ohma, metoda podobieństwa, superpozycji, węzłowa, prądów oczkowych, Thevenina, Nortona. Dzielnik prądowy i napięciowy. Wyznaczanie rezystancji zastępczej. Transfiguracja gwiazda-trójkąt i trójkąt-gwiazda. Źródła sterowane. Dopasowanie energetyczne. Bilans mocy.
2. Prąd zmienny. Cena 70 zł. – pulsacje i czętotliwości rezonansowe, rezonans prądów i napięć, charakter rezonansu na wykresie, dobroć. Sprzężenia magnetyczne i zamiana na układy bez sprzężeń. Parametry odbiorników w układach trójkąt/gwiazda. Układy symetryczne i niesymetryczne i przesunięcia fazowe prądów oraz napięć. Zwarcia. Wskazania mierników. Określanie przebiegów czasowych prądów i napięć. Wykresy fazorowe. Układ Arona.
2. Prąd zmienny. Cena 80 zł – Kompensacja mocy w układach jednofazowych i trójfazowych z odbiornikami i transformatorem – wyznaczanie pojemności w gwieździe i trójkącie. Bilans mocy.

II. Stan nieustalony – metoda klasyczna i operatorowa. Cena 80 zł.
1. Obwody I i II rzędu, wymuszenie stałe i zmienne. Wyznaczanie stałych czasowych, składowej stałej i wymuszonej. Wyznaczanie warunków początkowych i stałych całkowania.
2. Oscylacje i ich brak w obwodach II rzędu.
3. Stan quasiustalony.

III. Przebiegi okresowe – Fourier. Cena 70 zł.
1. Współczynniki, wskazania mierników i schematy zastępcze dla harmonicznych, moce P, Q, S, D, wartości skuteczne.

IV. Element nieliniowy. Cena 60 zł.
1. Odczytywanie charakterystyki elementu nieliniowego z podanego wykresu.
2. Wyznaczanie parametrów elementu nieliniowego, punkt pracy, rezystancja statyczna i dynamiczna, bilans mocy.

V. Czwórniki pasywne typu T, Π, Γ. Cena 80 zł.
1. Impedancja wejściowa czwórnika. Impedancja charakterystyczna i współczynnik przenoszenia.
2. Obliczanie parametrów macierzy łańcuchowej, impedancyjnej, admitancyjnej, hybrydowej, odwróconej hybrydowej. Wyprowadzenia tych parametrów. Warunki na czwórnik symetryczny i niesymetryczny.
3. Połączenia szeregowe, równoległe i mieszane czwórników. Transfiguracja czwórnika typu PI na T i vice versa. .  

VI. Filtry pasywne - dolnoprzepustowe, górnoprzepustowe, pasmowe, zaporowe. Cena 60 zł.
1. Pasmo przepustowe i tłumieniowe.
2. Częstotliwość graniczna.
3. Charakterystyka amplitudowa i fazowa.

VII. Wzmacniacze. Cena 60 zł.
1. Wyznaczanie transmitancji oraz wzmocnienia metodą amplitud zespolonych i operatorową.

VIII. Linia długa. Cena 60 zł.
1. Schemat Petersena, fala padająca i odbita. Warunek na brak fali odbitej.
2. Parametry linii, impedancja falowa.

IX. Metoda składowych symetrycznych. Cena 70 zł.
1. Wyznaczanie składowych zgodnych, przeciwnych, zerowych w układach 3- i 4-przewodowych. Zamiana napięć niesymetrycznych na symetryczne. Tworzenie układów równań.

Przyjmuję indywidualnie w Gdańsku. Cena za 1 osobę to 60 zł/60 minut i 90 zł za 2 osoby/60 minut (wychodzi wam po 45 zł). Nie przyjmuję więcej niż 2 osób jednocześnie na jedno spotkanie.

Korepetycje na Skypie (poprzez tablicę interaktywną) i współpraca online (opis krok po kroku rozwiązania zadania)  – warunki do uzgodnienia telefonicznie lub mailowo. Za korepetycje przez Internet biorę pieniądze z góry za zadeklarowany czas, za korepetycje stacjonarne płatność jest po zakończeniu zajęć.

TEMATYKA ZADAŃ Z EGZAMINÓW I KOLOKWIÓW NIE JEST MI OBCA. MAM PONAD 90% SKUTECZNOŚCI W ZDAWANIU!!! TANIO I SOLIDNIE!!! ZAPRASZAM
czytaj więcej
  • Numer ogłoszenia: 64328757
  • Data wprowadzenia: 16 czerwca 2021
  • Aktualizacja: 24 czerwca 2021
  • Wyświetleń: 18
  • Wyświetleń na liście: 414