Szukaj

Powrót do listy

POLSKI - korepetycje, prace, zaliczenia...

Nauka - Korepetycje
Ogłoszenie nieaktualne
Korepetycje z języka polskiego na wszystkich poziomach nauczania - czytanie ze zrozumieniem, pisanie prac, powtórzenie materiału, przezwyciężanie trudności w nauce.
Program zajęć przygotowywany indywidualnie do potrzeb i możliwości ucznia.
Praca również z dziećmi i młodzieżą, będącymi pod opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dysleksja, dysgrafia, dysortografia i inne zaburzenia).

Nauczyciel-terapeuta z wieloletnim doświadczeniem.

Koszt od 40 zł - w uzależnieniu od częstotliwości i regularności zajęć, czasu ich trwania oraz miejsca spotkań.