Grupa terapeutyczna (psychoterapia grupowa)

Ogłoszenie nieaktualne

Grupa terapeutyczna (psychoterapia grupowa)

Cena

150

Jestem
Firmą
Oferuję / poszukuję
Oferuję
Rodzaj
Psycholog

Zamknięta interpersonalna grupa terapeutyczna 
Jest to forma terapii grupowej, która skupia się na badaniu i rozumieniu interakcji między członkami grupy w celu wprowadzenia pozytywnych zmian w ich funkcjonowaniu interpersonalnym poza gabinetem. Podstawę dla pracy terapeutycznej stanowi proces grupowy. Taka forma ma na celu pomóc członkom w zrozumieniu i poprawie wzajemnych relacji oraz wzbogacić ich umiejętności interpersonalne, które pomogą im w radzeniu sobie z doświadczanymi problemami. Jest to zgodne z założeniem, że grupa terapeutyczna jest mikrokosmosem, w którym z dużym prawdopodobieństwem odtworzą się różne problemy, z którymi uczestnicy zmagają się w życiu codziennym. Daje to wyjątkową możliwość do przyjrzenia się tym problemom i przepracowania ich w „tu i teraz”. Grupa ta skierowana jest więc do osób mierzących się z trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji, doświadczających częstych konfliktów z innymi, mających problemy ze stawianiem granic, wyrażaniem swoich potrzeb, emocji, a także doświadczających problemów natury nerwicowej czy depresyjnej. 
Grupa ma charakter zamknięty, to znaczy że jej skład nie zmienia się przez czas trwania procesu. Prowadzona jest przez dwóch terapeutów i skierowana jest do osób, które ukończyły 25 rok życia. Uczestnictwo w grupie poprzedzone jest rozmową konsultacyjną z jednym z terapeutów prowadzących. Grupa będzie składać się z 8-12 uczestników, a jej czas trwania to 21 cotygodniowych spotkań, po 2 godziny każde (łącznie 50h terapeutycznych). Najbliższy termin rozpoczęcia to listopad 2023. 
Osoby prowadzące:
Mikołaj Górny:  [ukryte]
Marta Kondraciuk:  [ukryte]
czytaj więcej
  • Numer ogłoszenia: 65334429
  • Data wyróżnienia: 02.06.2023
  • Data wprowadzenia: 29.05.2023
Wróć do góry