ZASZCZYTNE I PAMIĄTKOWE SYMBOLE W POLSKIM PRZEMYŚLE OKRĘTOWYM

Ogłoszenie nieaktualne

Zdjęcie 1 / 20
Cena
200
Sprzedam / kupię
Sprzedam

Treść ogłoszenia

Dla kolekcjonerów i koneserów: "ZASZCZYTNE I PAMIĄTKOWE SYMBOLE W POLSKIM PRZEMYŚLE OKRĘTOWYM"
  • Miłosz Frąckowiak, Michał Kowalewski
  • Wydawnictwo: MFMK
  • Rok wydania: 2018
  • Nakład: 100 egz.
  • ISBN 978-83-950132-0-1
Książka w interesujący sposób obrazuje historię polskiego przemysłu okrętowego, poprzez prezentację pamiątek nagrodowych. Są to medale, toporki, młoteczki, odznaki, dyplomy i wyróżnienia upamiętniające ważne wydarzenia związane z polskim przemysłem stoczniowym, tj. wodowania, osiągnięte normy produkcji, wyróżnienia dla zasłużonych stoczniowców, etc. W jednym miejscu zostały zaprezentowane szczegółowe informacje historyczne o statkach zbudowanych w polskich stoczniach, szczególnych wydarzeniach związanych z ich działalnością oraz o ludziach, którzy tworzyli historię tego przemysłu. Książka jest wynikiem wieloletniej pasji kolekcjonerskiej oraz pieczołowitego gromadzenia informacji o polskim okrętownictwie. Wszystkie zaprezentowane pamiątki pochodzą ze zbiorów prywatnych. Książka stanowi unikatowe źródło wiedzy o niedawnej historii przemysłu okrętowego, który rozwijał się w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie czy Ustce, przydatnym zarówno dla osób profesjonalnie interesujących się tymi zagadnieniami, jak również dla tych, którzy w nieszablonowy sposób chcą poznać historię polskich stoczni. Treść książki zilustrowano kolorowymi fotografiami ponad 400 medali i kilkuset innych pamiątek. Autorzy prezentują wiele informacji o poszczególnych jednostkach czy wydarzeniach, których odnalezienie dzisiaj niejednokrotnie może być już trudne lub nawet niemożliwe. W książce umieszczono dużą ilość tabelarycznych zestawień, uzupełniających poszczególne opisy pamiątek.
Wydawnictwo zostało przygotowane bardzo starannie – obejmuje prawie 700 stron w formacie A4. Oprawione jest w sztywną okładkę.
Zarówno z uwagi na treść merytoryczną, ściśle związaną z niedawną historią polskiego okrętownictwa, jak również atrakcyjną formę, książka może być pięknym, prestiżowym prezentem lub nagrodą.

O autorach:
Autorami książki są: doc. dr inż. Miłosz Frąckowiak i jego wnuk, mgr inż. Michał Kowalewski. Obaj są absolwentami Politechniki Gdańskiej.
Miłosz Frąckowiak związany jest z Politechniką Gdańską od 1950 roku, najpierw jako student Wydziału Budowy Okrętów, następnie jako pracownik dydaktyczny i naukowy. Uzyskał doktorat na macierzystym wydziale, został powołany na stanowisko docenta, przez wiele lat pełnił funkcję prodziekana do spraw studenckich oraz pełnomocnika Rektora do spraw studentów zagranicznych. Od wczesnej młodości interesuje się tematyką morską i historyczną. Jest kolekcjonerem medali i odznaczeń związanych z polskim okrętownictwem. Jest członkiem Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB oraz Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.
Michał Kowalewski ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Obecnie pracuje jako projektant-programista. Od wielu lat wspomaga Dziadka w jego pasji, gromadząc i katalogując zbiory w formie elektronicznej. Jest odpowiedzialny za stronę techniczną wydawnictwa. Na zakupione książki wystawiane są faktury.

Kontakt w sprawie zakupu książki:
Telefon: + 48 [ukryte]
e-mail: [ukryte]
  • Numer ogłoszenia: 62953027
  • Data wprowadzenia: 15 października 2019
  • Aktualizacja: 26 maja 2020
  • Wyświetleń: 79
  • Wyświetleń na liście: 582