Czas pracy kierowców w transporcie samochodowym

powrót do listy
obserwuj
Cena
450
Rodzaj szkolenia
Prawo

Treść ogłoszenia

Data rozpoczęcia: 10.02.2020 r.
Czas trwania: 1 dzień/ 9.00-15.00
Miejsce: Centrum Szkoleniowe ODDK, Sopot-Wyścigi, ul. Rzemieślnicza 33 (ok. 8 min. od stacji kolejki SKM Sopot-Wyścigi)

Cel:
Celem warsztatów jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu rozliczania czasu pracy kierowców.

Uczestnicy:
Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadr i płac oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Metody:
Program szkolenia realizowany jest w sposób warsztatowy, kładący nacisk na nabycie praktycznych umiejętności.

Materiały:
Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów przygotowanych przez prowadzącego oraz publikację ODDK: "Czas pracy kierowców z wzorcowymi informacjami o czasie pracy dla kierowców" P. Ciborskiego.

Prowadzący:
Grzegorz Klimaszewski - Prawnik, były Inspektor Pracy PIP w Gdańsku, doradca Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, wykładowca, trener z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa pracy, prowadzący warsztaty i seminaria w projekcie UE Flexsecurity, autor wielu poradników z zakresu prawa pracy.

Program:
1. Źródła prawa pracy z zakresu czasu pracy kierowców
a) bezwzględnie obowiązujące:
- Ustawa kodeks pracy;
- Ustawa o czasie pracy kierowców;
 - Umowa AETR
- Rozporządzenie UE 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów           socjalnych odnoszących się do transportu drogowego
- Rozporządzenie EWG nr 3821/85/EWG w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym
- Dyrektywa 2002/15/WE parlamentu europejskiego i Rady w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie
w zakresie transportu drogowego
b) wewnątrzzakładowe:
- układy zbiorowe pracy;
- regulaminy pracy;
- umowy o pracę.
2. Zakres stosowania przepisów wymienionych w pkt 1 ppkt a) oraz zakres przedmiotowy:
a) umowy AETR;
b) Rozporządzenia UE 561/2006
c) Rozporządzenia EWG nr 3821/85/EWG
d) Dyrektywy 2002/15/WE
3. Dopuszczalne systemy i rozkłady czasu pracy wynikające ze zmienionej ustawy o czasie pracy kierowców:
a) podstawowy;
b) równoważny;
c) przerywany;
d) zadaniowy;
4. Rodzaje odpoczynków wynikające z ustawy o czasie pracy kierowców:
a) dobowy;
b) tygodniowy;
5. Godziny nadliczbowe wynikające z ustawy o czasie pracy kierowców:
a) dobowe;
b) roczne;
6. Pojęcie dyżuru i zasady rozliczania dyżuru;
7. Okresy rozliczeniowe w poszczególnych systemach czasu pracy;
8. Dopuszczalność pracy w porze nocnej po zmianie ustawy;
9. Obowiązki pracodawcy w zakresie ewidencji czasu pracy wynikające ze zmiany ustawy o czasie pracy kierowców:
a) zakres prowadzenia ewidencji czasu pracy (wykresówki, wydruki z tachografu cyfrowego;
b) czas przechowania ewidencji czasu pracy w postaci wykresówek i wydruków z tachografu cyfrowego a obowiązek przechowywania wykresówek zgodnie z przepisami rozporządzenia 3821/85;
c) ryczałty za pracę w porze nocnej, za godziny nadliczbowe i praca w systemie zadaniowym a ewidencja czasu pracy
10. Obowiązki kierowców związane z czasem pracy wynikające ze zmienionej ustawy o czasie pracy kierowców;
11. Pytania uczestników.

Organizacja:
1. Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych i realizowane jest w godzinach 9:00-15:00.
2. Dla uczestników szkolenia przygotowany jest serwis kawowy wraz ze słodkim poczęstunkiem.
2. Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy:
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.szkolenia.oddk.pl
- faksem pod numerem 58/554-29-17 wew. 3
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: s...@oddk.pl Wyświetl e-mail

Masz pytania?
Zadzwoń: 58 735 72 45  lub  58 735 72 50  

Zobacz inne oferty

Ogłoszenie podstawowe

Cena

490 zł

Aktualizacja: 2 dni temu
Ogłoszenie podstawowe

Cena

400 zł

Aktualizacja: 18 dni temu
Ogłoszenie podstawowe

Cena

450 zł

Aktualizacja: 5 dni temu
Ogłoszenie podstawowe

Cena

450 zł

Aktualizacja: 17 dni temu
Ogłoszenie podstawowe
587357... Zadzwoń
a...@oddk.pl Wyświetl e-mail
ODDK Sp. z o.o. Sp.k.
Adres
Sopot Wyścigi / Karlikowo
Rzemieślnicza 33
Ważne jeszcze 19 dni (do 14.02.2020)
obserwuj to ogłoszenie
  • Numer ogłoszenia: 61744444
  • Data wprowadzenia: 31 lipca 2018
  • Aktualizacja: 14 stycznia 2020
  • Wyświetleń: 108
  • Wyświetleń na liście: 7 363
Wydrukuj to ogłoszenie
Poleć znajomemu
Podziel się na Facebooku
zgłoś do moderacji
Zadzwoń SMS