Integracja Odruchów Ustno - Twarzowych I

Ogłoszenie nieaktualne

obserwuj
Cena
1 259
Rodzaj szkolenia
Edukacyjne

Treść ogłoszenia

Integracja Odruchów Ustno - Twarzowych I

https://instytutns.pl/szkolenia/mnri/integracja-odruchow-ustno-twarzowych-i

Terminy: I poziom  
14-15.11.2020
 
Miejsce: Gdańsk

KOSZT I POZIOMU: 1259 zł    

Informacje na temat Kursu:  
 
Jest to program terapeutyczny, opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Swietłanę Masgutową,  na bazie jej wieloletnich badań nad rozwojem ruchowym oraz doświadczeń w pracy terapeutycznej na całym świecie. Przeznaczony jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy). Upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą. Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją.
W trakcie kursu uczestnicy będą mogli poznać nowy program terapeutyczny skierowany na aktywizację różnych poziomów i obszarów mózgu, procesów dojrzewania oraz integracji sensorycznej i sensomotorycznej.

Prowadzący: Elżbieta Cieplińska
 
Program szkolenia - Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych - Poziom I:
 
 • Znaczenie motoryki ustno-twarzowej nieuwarunkowanej w rozwoju dziecka
 • Odruchy ustno-twarzowe a rozwój mowy
 • Odruchy ustno-twarzowe wg dr S. Masgutowej – koncepcja terapii integracyjnej
 • ,,Integracja odruchów ustno-twarzowych” a wyzwanie rozwojowe wg dr S. Masgutowej
 • Możliwości diagnozowania stanu integracji odruchów
 • Techniki pracy ze schematami odruchów ustno-twarzowych
   
  Przebieg kursu
   
  I poziom szkolenia trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych), II poziom trwa 3 dni (27 godzin dydaktycznych) oba składają się z części teoretycznej oraz praktycznej.
  Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.
   
  Cel kursu:
  Celem programu jest uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju odruchów twarzy w celu samoregulacji napięć mięśniowych, kształtowania się złożonych koordynacji potrzebnych do mowy, jedzenia i wyrażania emocji.
   
  Wykorzystanie terapii:
  Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:
   
 • autyzmem
 • porażeniami mózgowymi
 • zachowaniami agresywnymi
 • lękami i fobiami
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym
 • nadpobudliwością psychoruchową
 • trudnościami w nauce, dysleksją
 • zaburzeniami mowy
 • zaburzeniami integracji sensorycznej


  Dla kogo?

  Kurs przeznaczony jest dla terapeutów, logopedów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, lekarzy nauczycieli, masażystów, rodziców oraz osób zainteresowanych.

 
 • Numer ogłoszenia: 63735838
 • Data wyróżnienia: 11 września 2020
 • Data wprowadzenia: 11 września 2020
 • Aktualizacja: 22 września 2020
 • Wyświetleń: 47
 • Wyświetleń na liście: 3 522