Kadry i płace Szkolenie Zamknięte

powrót do listy

Ogłoszenie nieaktualne

obserwuj
Rodzaj szkolenia
Organizacje i zarządzanie

Treść ogłoszenia

Korzyści udziału w Szkoleniach Zamkniętych
 • Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
 • Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
 • Doświadczona kadra trenerska
 • Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
 • Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych
   
TECHNIKI SZKOLENIOWE
 • Prezentacje multimedialne
 • Case Study, analiza przypadku
 • Indywidualne doradztwo
 • Gry symulacyjne
 • Ćwiczenia
 • Testy psychologiczne
 • Dyskusje i demonstracje
 • Scenki, psychodrama
Warunki organizacyjne:
Termin - do ustalenia
Miejsce - do ustalenia, na terenie całego kraju
Przykładowy program szkolenia:
Cel Szkolenia:
Zdobycie umiejętności z zakresu swobodnego poruszania się w tematyce kadr i płac.
Przybliżenie kwestii związanych z systemami wynagrodzeń, sposobami rozliczania i wypłacania pensji pracownikom.
 • Podniesienie kwalifikacji uczestników z zakresu kadr i płac do poziomu sprostującego wymaganiom rynku pracy
 • Uaktualnienie wiedzy z zakresu przepisów prawa pracy, problematyki płac, ZUS, podatków
 • Praktyczne przygotowanie do rozwiązywania problemów zagadnień kadrowo-płacowych, ubezpieczeń i zasiłków ZUS oraz podatków
 • Przygotowanie fachowych kadr do pracy w zawodach objętych tematem kursu
Moduły Szkoleniowe:
PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY
 • Definicja pracownika i pracodawcy
 • Zakaz dyskryminacji
 • Zatrudnianie pracownika, rodzaje umów
 • Świadczenia pracy na podstawie umów cywilno-prawnych oraz umowy o pracę,
 • Konstruowanie umów
 • Odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy,
 • Zwolnienie z pracy
SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH
 • Pojęcie choroby i niezdolności do pracy
 • Wynagrodzenie za czas choroby - wysokość, okres wypłaty, zasiłek chorobowy
 • Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA
 • Podstawy do orzekania o czasowej niezdolności do pracy
 • Świadczenia rehabilitacyjne
 • Zasiłki - wyrównawczy, macierzyński, opiekuńczy oraz komu przysługuje prawo do zasiłku,
 • Wysokość zasiłku, okres wypłaty, podstawa do wyliczenia zasiłku, dokumentacja
UPRAWNIENIA PRACOWNICZE WYNIKAJĄCE Z RODZICIELSTWA
 • Ochrona stosunku pracy
 • Prace wzbronione
 • Urlop macierzyński, ojcowski, wychowawczy, dodatkowy urlop macierzyński
 • Zasady ustalania praw do świadczeń rodzicielskich
CZAS PRACY
 • Definicja i normy pojęcia związane z czasem pracy - doba pracownicza, pora nocna, tygodniowy wymiar pracy, praca zmianowa, okresy odpoczynku
 • Planowanie czasu pracy i tworzenie harmonogramów czasu pracy
 • Rozliczanie czasy pracy
 • Ustalanie pracy w nadgodzinach
 • Ewidencja i kontrola czasu pracy
 • Nieobecność w pracy i zasady jej usprawiedliwiania
WYNAGRODZENIE
 • Pojęcie wynagrodzenia z pracę
 • Wynagrodzenie minimalne
 • Prawo do wynagrodzenia
 • Formy wynagrodzenia
 • Stałe składniki wynagrodzenia
 • Premie, nagrody i dodatki
 • Regulamin wynagradzania i jego zmiany
ROZLICZANIE PŁAC
 • Wynagrodzenie brutto-netto
 • Pojęcie płacy minimalnej
 • Zasady ustalania podatku dochodowego, progi podatkowe a procent podatku, koszty uzyskania przychodu
 • Samozatrudnienie
 • Potrącenia dobrowolne i obowiązkowe
 • Kwota wolna od potrąceń, składki, potrącenia dobrowolne i obowiązkowe
Dlaczego warto wybrać markę PERSPECTA?
 
1.    Wieloletnie doświadczenie na rynku ogólnopolskim
2.    Ilość firm, która Nam zaufała: http://perspecta.pl/zaufali-nam/
3.    Realizacja szkoleń na terenie całej Polski – przy zachowaniu cen rynkowych dla
     woj. pomorskiego
4.    Projekty dofinansowane http://perspecta.pl/szkolenia-dofinansowane/
 
W samym 2019 roku:
 
1.    Przeszkoliliśmy 19 300 uczestników
2.    Przeprowadziliśmy 1128 szkolenia

Powyższe moduły szkolenia są przykładowe.
Program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb oraz będzie uwzględniać specyfikę branży.
Dla Klientów realizujących szkolenia cykliczne dodatkowy rabat, uzależniony od wielkości całego projektu.
W celu opracowania indywidualnej oferty wraz z programem szkolenia prosimy o przesłanie zapytania do Działu Szkoleń: s...@persp... Wyświetl e-mail podając preferowaną tematykę szkolenia oraz ilość osób. Konsultanci dopasują ofertę do Państwa potrzeb.
 • Numer ogłoszenia: 62963609
 • Data wprowadzenia: 18 października 2019
 • Wyświetleń: 16
 • Wyświetleń na liście: 984