Kompetencje językowe i TIK Twoją szansą na sukces!

powrót do listy

Ogłoszenie nieaktualne

obserwuj
Rodzaj szkolenia
Edukacyjne

Treść ogłoszenia
Firma VIVID CONSULTING Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„Kompetencje językowe i TIK Twoją szansą na sukces!”,
którego głównym celem jest uzyskanie wyższych kompetencji z zakresu TIK i znajomości języka angielskiego wśród 300 osób pracujących, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, pracujących lub zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa pomorskiego.

Grupę docelową stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej 25 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy.

Projekt skierowany jest do:
•    osób pracujących w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych –  300 osób,
•    osób o niskich kwalifikacjach (osób z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym włącznie) – 126 osób,
•    osób w wieku 25 lat i więcej – 300 osób, 
•    osób w wieku 50 lat i więcej – 54 osoby,

W ramach projektu organizowane będą:
•    szkolenia językowe (w zakresie języka angielskiego) dla 300 osób: 120h szkoleniowych na grupę,
•    szkolenia z zakresu TIK dla 300 osób: 60 h szkoleniowych na grupę.

Każdy z Uczestników Projektu będzie miał możliwość podejścia do egzaminów i uzyskania certyfikatów zewnętrznych potwierdzających nabyte kompetencje. 
    
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 045 950,84 zł
Kontakt
Biuro Projektu „Kompetencje językowe i TIK Twoją szansą na sukces”
  • Numer ogłoszenia: 62614337
  • Data wprowadzenia: 13 czerwca 2019
  • Aktualizacja: 13 czerwca 2019
  • Wyświetleń: 48
  • Wyświetleń na liście: 966