Kurs Java - Podstawy programowania w Java

powrót do listy

Ogłoszenie nieaktualne

obserwuj
Rodzaj szkolenia
Informatyka

Treść ogłoszenia

Zapoznaj się  z podstawowymi pojęciami w dziedzinie programowania. Poznasz język programowania Java i JVM. Podstawowa składnia języka Java. Instalacja, konfiguracja i użytkowanie IDE. Pierwsze programy w Javie.
Kurs twa łącznie 32h. Wymagana jest obecność na 80% zajęć.
Wiek uczestników 16+

Zapisy: 
https://evenea.pl/event/kursjava-flgpbo/

Zajęcia odbywać się będą w dni:
 • 15 czerwca 10:00-16:00(sobota)
 • 25 czerwca 17:00-21:00(wtorek)
 • 27 czerwca 17:00-21:00 (czwartek)
 • 29 czerwca 10:00-16:00 (sobota)
 • 2 lipca 17:00-21:00 (wtorek)
 • 4 lipca 17:21:00(czwartek)
Wiedza i umiejętności osiągnięte przez uczestników zajęć:
 • samodzielnie instaluje i konfiguruje Eclipse IDE
 • pisze prosty program, kompiluje i uruchamia go
 • drukuje dane na konsolę i wczytuje z niej liczby i napisy
 • wie co to są zmienne i na czym polega typowanie, zna typy podstawowe i wie kiedy jakie stosować
 • zna operatory logiczne i arytmetyczne
 • zna i stosuje pętle for, while i do-while
 • zna i stosuje zwrotnice if i switch
 • ie jaki zasięg mają zmienne w programie
 • zna i korzysta w programie z tablic jedno i dwuwymiarowych
 • potrafi obsługiwać proste wyjątki w Javie
 • zapisuje dane do pliku tekstowego
 • wczytuje dane z pliku tekstowego
 • potrafi wykorzystać algorytmy: NWD, NWW, Erostatenesa, wyznaczanie silni, podzielności liczb
 • samodzielnie rozwiązuje zadania wykorzystując opanowaną wiedzę i umiejętności 
 • rozumie sposób zapisu danych na komputerze, przelicza liczby między systemami 2,8,10,16
 • wykonuje proste operacje na bitach
 • rozumie czym się różni algorytm iteracyjny od rekurencyjnego
 • rozwiązuje proste zadania algorytmiczne z wykorzystaniem algorytmów rekurencyjnych i iteracyjnych
 • wie jak określa się wydajność czasową algorytmów
 • stosuje notację O do opisania wydajności napisanego przez siebie algorytmu
 • potrafi wykorzystać algorytmy: NWD, NWW, Erostatenesa, wyszukiwanie liczb pierwszych, wyznaczanie silni, ciągu Fibonacciego
 • otrafi definiować klasy, ustawiać pola i metody publiczne i prywatne, korzystać ze statycznych pól i metod klasy, definiować konstruktory
 • stosuje klasy zagnieżdżone i wewnętrzne
 • potrafi korzystać i pisać samodzielnie metody ze zmienną liczbą parametrów
 • wykorzystuje w programach metody klasy String
 • wie jak porównywać obiekty klas w Javie i czym różni się sprawdzanie referencji od metody eq
 • stosuje argumenty wiersza poleceń w programach Javy
 • zna podstawowe struktury danych: listę jedno i dwukierunkową, wektor, stos i kolejkę
 • potrafi zaimplementować poznane struktury danych dla typu prostego
 • wie do czego służy system kontroli wersji GIT
 • umie wykorzystać GITHUB do przechowywania kopii swojego kodu
 • wie na czym polega dziedziczenie klas i potrafi z niego korzystać
 • rozumie jak działa polimorfizm
 • wie co to są i jak się definiuje klasy abstrakcyjne
 • potrafi stworzyć hierarchię wielopoziomową klas
 • wie, że wszystkie obiekty dziedziczą po klasie Object, zna jej metody
 • rozumie definicje klas sparametryzowanych i potrafi napisać własną definicję dla jednego parametru
 • stosuje najpopularniejsze kolekcje w Javie
 • wykorzystuje typy opakowujące typy proste do użycia kolekcji
 • wie do czego służą pakiety i jak je wykorzystywać do rozdzielania kodu
 • potrafi zdefiniować interfejs oraz wykorzystać go przy implementacji
 • zna podstawowe elementy programowania GUI w JavaFX
 • potrafi napisać prosty program GUI rysujący 2D, wczytujący dane z formatki
 • pracuje z napisami z użyciem klas StringBuffer i StringBuilder
 • tworzy projekt LibGdx w Android Studio
 • zna podstawowe pojęcia związane z tworzeniem gry 2D w LibGdx
 • potrafi stworzyć prostą grę korzystając z LibGdx, Android Studio i Javy na Androida
Warsztaty organizowane są przez Stowarzyszenie Fablab Gdańsk we współpracy z Fundacją Orange.
Patronat medialny: trojmiasto.pl
 • Numer ogłoszenia: 62597704
 • Data wyróżnienia: 7 czerwca 2019
 • Data wprowadzenia: 7 czerwca 2019
 • Wyświetleń: 171
 • Wyświetleń na liście: 2 670