Kurs kwalifikowany pracownik ochrony

powrót do listy

Ogłoszenie nieaktualne

obserwuj
Cena
1 200
Rodzaj szkolenia
Zawodowe

Treść ogłoszenia

Kurs upoważnia do uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (wyszkolenie strzeleckie, samoobrona i techniki interwencyjne, przepisy prawne) - 245 godzin. Gwarantuje dobrą pracę i wysokie zarobki!

ZAPRASZAMY NA www.akademia-subiekt.pl !

PROGRAM NAUCZANIA NR 1 KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W FORMACH POZASZKOLNYCH

1. NAZWA FORMY KSZTALCENIA:
- kurs umiejętności zawodowych dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanego
pracownika ochrony fizycznej.
2. CZAS TRWANIA KSZTALCENIA:
- w formie stacjonarnej zajęcia odbywają się przez pięć dni w tygodniu,
- w formie zaocznej zajęcia odbywają się raz na tydzień przez trzy dni.
3. LICZBA GODZIN KSZTALCENIA:
- 245 godzin.
4. SPOSÓB ORGANIZACJI KSZTALCENIA:
- wykład,
- pokaz praktyczny,
- ćwiczenia praktyczne.
5. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:
- posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej,
- ukończył/la 21 lat,
- ukończył/la co najmniej gimnazjum,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie był/la skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
6. CELE KSZTAŁCENIA:
- przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego,
samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z
wykonywaniem ochrony osób i mienia. Sposób ich osiągania poprzez nabycie wiedzy
teoretycznej podczas wykładów,
- udział w ćwiczeniach praktycznych z samoobrony i technik interwencyjnych,
- poznanie poprzez pokaz rozkładania i składania broni palnej na różnych rodzajach broni,
tj. pistolet typu P-83, Glock-19, pistolet maszynowy Pm-98 Glauberyt oraz strzelba
gladkolufowa Mossberg.
7. SZCZEGÓŁOWY PLAN NAUCZANIA – NAZWA ZAJĘĆ I ICH WYMIAR:
BLOKI SZKOLENIOWE:
BLOK OGÓLNOPRAWNY (50h)
 1. Zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia – 4h                                                    
 2. Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego
Procesowego – 15h
 1. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy – 15h
 2. Wybrane zagadnienia psychologii – 4h
 3. Etyka pracownika ochrony – 2h
 4. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej – 10h
BLOK: OCHIRONA OSOBI MIENIA (100h)
I              Taktyka wykonywania zadań ochrony osób – 30h
II             Taktyka wykonywania ochrony mienia:
1. ochrona obiektu – 30h
2. ochrona transportowanych wartości pieniężnych – 30h
3. mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń – 10h
BLOK: WYSZKOLENIE STRZELECKIE (35h)
 1. Budowa i zasady działania broni palnej – 14h
 2. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną – 6h
 3. Techniki posługiwania się bronią palną – 15h

BLOK: SAMOOBRONA I TECHNIKI INTERWENCJI (60h)
 1. Samoobrona – 25h
 2. Techniki interwencyjne – 35h

Łącznie:               245h
 • Numer ogłoszenia: 63167582
 • Data wyróżnienia: 29 kwietnia 2020
 • Data wprowadzenia: 11 stycznia 2020
 • Aktualizacja: 28 kwietnia 2020
 • Wyświetleń: 173
 • Wyświetleń na liście: 8 431