Kurs podstaw rachunkowości - I stopień - dla kandydatów na księgowego

Ogłoszenie nieaktualne

obserwuj
Cena
1 880
Jestem
Firmą
Rodzaj szkolenia
Edukacyjne

Treść ogłoszenia

Zapraszamy na kurs wakacyjny Kurs podstaw rachunkowości - I stopień - dla kandydatów na księgowego popołudniowy ONLINE!

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U.2018.227) (kod zawodu 331301) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Kurs skierowany jest do osób zamierzających zdobyć wiadomości z zakresu rachunkowości od podstaw.
Słuchaczem kursu podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego może być osoba:
 • posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
 • uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 • rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.
ORGANIZACJA:
 • Zajęcia odbywać się będą z reguły dwa dni w tygodniu (wtorek i czwartek) w godz. od 16.30 do 19.45 
 • Kurs będzie prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, za pośrednictwem Internetu przy użyciu platform do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting, Teams i innych.
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
 • Wymagania techniczne: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Google Chrome lub Edge.
 • Egzamin odbędzie się w formie stacjonarnej.
DODATKOWE INFORMACJE:
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej.
Udostępnienie materiałów w formie papierowej:
 • osoby z Trójmiasta - odbiór osobisty w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Jaśkowa Dolina 93)
 • osoby spoza Trójmiasta - wysyłka materiałów do paczkomatu InPost (wskazanego przez uczestnika kursu)
Materiały wysyłamy tylko na terenie Polski.
Udostępnienie materiałów w formie elektronicznej:
 • do pobrania na Platformie Szkoleniowej SKwP O/O w Gdańsku (dostęp po rozpoczęciu kursu)
Formą zaliczenia kursu jest łącznie:
 1. uczestnictwo w 70% zajęć dydaktycznych, 
 2. zaliczenie prac kontrolnych,
 3. pisemny egzamin kwalifikacyjny. 
Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności sprawdzana przez wykładowcę na zajęciach oraz protokół komisji egzaminacyjnej z przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest potwierdzenie efektów kształcenia określonych w ramowym programie nauczania i uzyskanie, na potrzeby:
 1. ukończenia kursu (zaświadczenie według przepisów MEN) – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
 2. otrzymania certyfikatu SKwP – co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania i nie mniej niż 40% punktów z każdej części egzaminu.
Odbiór zaświadczeń i certyfikatów:
 • osoby z Trójmiasta - odbiór osobisty w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Jaśkowa Dolina 93)
 • osoby spoza Trójmiasta - wysyłka dokumentów listem poleconym Poczty Polskiej (na adres wskazany przez uczestnika kursu)
OPŁATA:
 • 1880 zł od osoby
RATY:
Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach.
1)      I rata - 940 zł płatna na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu
2)      II rata - 940 zł płatna w trakcie kursu.
czytaj więcej
 • Numer ogłoszenia: 64848828
 • Data wyróżnienia: 25.05.2022
 • Data wprowadzenia: 25.05.2022
 • Aktualizacja: 28.05.2022