Kurs samodzielnego księgowego edycja weekendowa

Ogłoszenie nieaktualne

obserwuj
Cena
3 300
Rodzaj szkolenia
Finansowe

Treść ogłoszenia

Data rozpoczęcia: 24.04.2020 r.
Czas trwania: 302 godziny / 6 miesięcy
Miejsce: Centrum Szkoleniowe ODDK, Sopot-Wyścigi, ul. Rzemieślnicza 33 (ok. 8 min. od stacji kolejki SKM Sopot-Wyścigi)

Cel
Celem kursu jest praktyczne przygotowanie uczestników do zawodu samodzielnego księgowego z umiejętnością prowadzenia księgowości skomputeryzowanej.

Uczestnicy
Kurs jest przeznaczony dla osób z wykształceniem min. średnim, które chcą uczyć się księgowości od podstaw lub posiadają fragmentaryczną wiedzę w tym zakresie i chcą ją uporządkować, rozszerzyć lub uaktualnić. Metody

Program kursu jest realizowany za pomocą następujących metod:
1. Wykłady połączone z ćwiczeniami pozwalającymi na praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy teoretycznej,
2. Symulowana praktyka księgowa,
3. Trening obsługi komputera.

Materiały
Uczestnik kursu otrzymuje następujący zestaw materiałów szkoleniowych, których koszt zawarty jest w cenie kursu:
1. Barbara Gierusz „Podręcznik samodzielnej nauki księgowania”.
2. Danuta Małkowska „Rachunkowość od podstaw - zbiór zadań” – podręcznik obejmuje merytoryczne wprowadzenie do tematu, rozwiązane przykłady oraz zadania do samodzielnego rozwiązania wraz ze schematami ułatwiającymi naukę.
3. Zestaw zadań oraz autentycznych dokumentów i urządzeń księgowych, umożliwiających wykonanie wszystkich poleceń zawartych w zadaniach – opracowanie: Barbara Strzałkowska-Gierusz.
4. Zestaw aktualnych przepisów prawnych z zakresu podatków dochodowych, VAT-u.
5. Materiały dotyczące rozliczeń z ZUS-em.
6. dr hab. Barbara Gierusz, prof. UG, dr Roman Nilidziński "Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej dla zaawansowanych – zbiór zadań", ODDK 2017.

Zajęcia na kursie prowadzą:
1. nauczyciele akademiccy;
2. praktycy – główni księgowi;
3. specjaliści organów administracji państwowej;
4. pracownicy ODDK – instruktorzy obsługi komputera.

Program:
I. Podstawy rachunkowości – część I (29 godzin)
1. Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania.
2. Bilans.
3. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu.
4. Konto księgowe i zapis operacji gospodarczych na kontach bilansowych
5. Poprawianie błędów księgowych.
6. Podzielność i łączenie kont.
7. Zróżnicowanie ewidencyjne odwzorowania w „Księdze głównej” procesu powstawania wyniku finansowego.

II. Podstawy rachunkowości – część II (75 godzin)
1. Rachunkowość podmiotów gospodarczych.
2. Środki pieniężne, rozrachunki i formy ich regulowania.
3. Ewidencja i wycena obrotu zapasami materiałów.
4. Ewidencja środków trwałych.
5. Wynagrodzenia i inne rozrachunki z pracownikami.
6. Grupowanie i rozliczanie kosztów działalności gospodarczej.
7. Kalkulacja podziałowa prosta.
8. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej.
9. Przychody i koszty ich osiągnięcia.
10. Straty i zyski nadzwyczajne.
11. Ustalanie wyniku finansowego netto.
12. Podatek od towarów i usług VAT w systemie ewidencji księgowej

III. Formy i techniki księgowania (12 godzin)
1. Opracowanie dokumentów księgowych.
2. Technika tabelaryczna księgowości.
3. Technika rejestrowa księgowości.
4. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
5. Wystawianie dokumentów.

IV. Komputerowa technika ewidencji księgowej (24 godziny)
1. Zasady obsługi sprzętu komputerowego.
2. Podstawowe informacje o systemie Windows, praca z arkuszem kalkulacyjnym.
3. Praca w programie finansowo-księgowym (SYMFONIA – Finanse i Księgowość) – realizacja poleceń znanych z modułu III przy wykorzystaniu techniki komputerowej.

V. Podstawy prawne dla księgowych (48 godzin)
1. Prawo podatkowe (podatek od towarów i usług VAT; podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek dochodowy od osób prawnych).
2. Obowiązki pracodawcy względem ZUS:
- obsługa pracowników w zakresie świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
- naliczanie i przekazywanie składek do ZUS.

VI. Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej (84 godziny)
1. Środki pieniężne i rozrachunki.
2. Materiały i towary.
3. Wynagrodzenia.
4. Majątek trwały.
5. Produkty gotowe.
6. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem.
7. Rachunek kosztów.
8. Wynik finansowy – ustalanie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.

VII. Księgowość komputerowa (20 godzin)
1. Zasady prowadzenia księgowości komputerowej.
2. Obsługa podstawowych funkcji systemów księgowych oraz programów wspomagających księgowość (SYMFONIA - Kadry i Płace oraz Płatnik).

VIII. Kontrola wyników nauczania (10 godzin)
1. Po zakończeniu II części podstaw rachunkowości uczestnicy rozwiązują zestaw zadań.
2. Na zakończenie kursu uczestnicy rozwiązują kolejny zestaw zadań.

Organizacja:
1.Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 16:30-19:30 oraz soboty w godz. 9:00-15:30.
2. Program jest realizowany przez 6 miesięcy.
3. W lipcu i sierpniu zajęcia nie odbywają się.
4. Uczestnik ma do wyboru dwie formy płatności – jednorazową lub ratalną.
5. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia zgodnego z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy:
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.szkolenia.oddk.pl
- faksem pod numerem 58/554-29-17 wew. 3
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: [ukryte]

Masz pytania?
Zadzwoń: 58 735 72 45  lub  58 735 72 50  
  • Numer ogłoszenia: 61740647
  • Data wprowadzenia: 30 lipca 2018
  • Aktualizacja: 6 marca 2020
  • Wyświetleń: 225
  • Wyświetleń na liście: 12 663