Motywacja pracowników media Szkolenie Zamknięte

powrót do listy

Ogłoszenie nieaktualne

obserwuj
Rodzaj szkolenia
Organizacje i zarządzanie

Treść ogłoszenia

Korzyści udziału w Szkoleniach Zamkniętych
 • Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
 • Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
 • Doświadczona kadra trenerska
 • Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
 • Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych
   
TECHNIKI SZKOLENIOWE
 • Prezentacje multimedialne
 • Case Study, analiza przypadku
 • Indywidualne doradztwo
 • Gry symulacyjne
 • Ćwiczenia
 • Testy psychologiczne
 • Dyskusje i demonstracje
 • Scenki, psychodrama
Warunki organizacyjne:
Termin - do ustalenia
Miejsce - do ustalenia, na terenie całego kraju
Przykładowy program szkolenia:
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest wypracowanie u uczestników chęci podjęcia określonych działań. Trening motywacyjny polega na automotywacji, czyli ukierunkowanie uczestników na osiąganie wyznaczonym celów, które stają się wynikami ich pracy. 
Moduły Szkoleniowe:
WPROWADZENIE
 • Określenie potrzeb uczestników szkolenia
 • Ćwiczenia wprowadzające
 • Analiza umiejętności interpersonalnych poszczególnych uczestników szkolenia
 • Kluczowe kompetencje
MOTYWACJA
 • Czym jest motywacja?
 • Rodzaje i proces motywacji
 • Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowanie
 • Teorie potrzeb - hierarcha potrzeb Maslowa, teoria ERG Alderfera, potrzeby wg McClellanda oraz dwuczynnikowy model Herzberga, teoria X i teoria Y
 • Związek między motywacją a efektami
 • Istota motywatorów pozapłacowych
 • Case Study - trening motywacji pracowników (analiza i wnioski)
CZYNNIKI INTERPERSONALNE WPŁYWAJĄCE NA MOTYWACJĘ
 • Rozróżnienie roli od funkcji
 • Teoria osobowości wg Eysencka
 • Role w zespole wg M. Belbina
 • Wpływ roli zespołowych na zespół, diagnoza roli pełnionej w zespole
 • Sposoby motywacji w kontekście pełnionych ról, lider a motywacje w zespole
 • Style kierowanie i ich wpływ na motywacje
WYZNACZANIE CELÓW
 • Psychologia osiągnięć
 • Metoda SMART
 • Analiza SWOT
 • Cele krótko i długookresowe oraz sposoby ich osiągania
TECHNIKI MOTYWACYJNE
 • Źródła motywacji całego zespołu i jego indywidualnych członków
 • Strategie motywacji - doceniania pracowników, zaangażowanie behawioralne, umiejętności przywódcze
 • Projektowanie stanowisk pracy, zarządzanie przez efekty, komunikacja i informacja zwrotna, budowanie automotywacji w pracowniku
Dlaczego warto wybrać markę PERSPECTA?
 1. Wieloletnie doświadczenie na rynku ogólnopolskim
 2. Ilość firm, która Nam zaufała: http://perspecta.pl/zaufali-nam/
 3. Realizacja szkoleń na terenie całej Polski – przy zachowaniu cen rynkowych dla
     woj. pomorskiego
 1. Projekty dofinansowane http://perspecta.pl/szkolenia-dofinansowane/
W samym 2019 roku:
 
1.    Przeszkoliliśmy 19 300 uczestników
2.    Przeprowadziliśmy 1128 szkolenia

Powyższe moduły szkolenia są przykładowe.
Program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb oraz będzie uwzględniać specyfikę branży.
Dla Klientów realizujących szkolenia cykliczne dodatkowy rabat, uzależniony od wielkości całego projektu.
W celu opracowania indywidualnej oferty wraz z programem szkolenia prosimy o przesłanie zapytania do Działu Szkoleń: s...@persp... Wyświetl e-mail podając preferowaną tematykę szkolenia oraz ilość osób. Konsultanci dopasują ofertę do Państwa potrzeb.
 • Numer ogłoszenia: 62963780
 • Data wprowadzenia: 18 października 2019
 • Wyświetleń: 11
 • Wyświetleń na liście: 1 133