Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami ON-LINE - start 22 stycznia 2021

Ogłoszenie nieaktualne

obserwuj
Cena
1 800
Rodzaj szkolenia
Zawodowe

Treść ogłoszenia

KURS: POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

PRAKTYCZNA WIEDZA O NIERUCHOMOŚCIACH potwierdzona europejskim certyfikatem

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które posiadają minimum średnie wykształcenie i chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie obrotu nieruchomościami, niezbędną do pracy w charakterze pośrednika w obrocie nieruchomościami. Każdy uczestnik naszego kursu otrzyma praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu. Zajęcia obejmują 60 godzin edukacyjnych i prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w formie 5 zjazdów w trybie zdalnym w piątki popołudniami i soboty, egzamin organizowany jest w ciągu 2 tygodni po ostatnich zajęciach w trybie stacjonarnym.

Po naszym kursie uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień nieruchomości. W ramach programu kursu kładziemy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwala w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?
 • program skupia się wokół tematów i zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu
 • precyzuje umiejętności jakie pozyska każdy uczestnik kursu
 • składa się z części wykładowej (60%) i ćwiczeniowej/praktycznej (40%) - łącznie 60 godzin edukacyjnych
 • wskazuje literaturę oraz prezentuje zakres przepisów prawnych dla każdego modułu tematycznego
 • po odbyciu kursu istnieje możliwość podjęcia pracy w biurach nieruchomości pośredników zrzeszonych w SPPON
Kurs realizowany w oparciu o  program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego pośrednika w obrocie nieruchomościami zatwierdzonego przez CEPI (Europejską Radę Nieruchomości).
Ukończenie kursu daje możliwość uzyskania licencji "Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN".

Najbliższy termin rozpoczęcia kursu: 22 stycznia 2021 r.

Osoby chcące wziąć udział w kursie proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. 

Miejsce odbywania się zajęć: on-line (egzamin –  w trybie stacjonarnym)

Koszt udziału w kursie (cena obejmuje egzamin kończący kurs, umożliwiający zdobycie licencji PFRN):
 • 1.800,00 zł brutto (cena zawiera 23% VAT), możliwość wpłaty w 2 ratach po 900,00 zł każda, I rata płatna do dnia 04.01.2021, II rata płatna do dnia 18.01.2021
UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia kursu w przypadku braku odpowiedniej ilości chętnych! Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy zajęć na zajęcia stacjonarne.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z biurem SPPON: 
[ukryte] 58 661 79 37, [ukryte]
 • Numer ogłoszenia: 63987727
 • Data wyróżnienia: 11 stycznia 2021
 • Data wprowadzenia: 15 grudnia 2020
 • Aktualizacja: 20 stycznia 2021
 • Wyświetleń: 60
 • Wyświetleń na liście: 7 327