Pracownicze Plany Kapitałowe w kontekście zmian w Prawie Pracy

powrót do listy
obserwuj
Cena
399
Rodzaj szkolenia
Prawo

Treść ogłoszenia

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku zaprasza na szkolenie otwarte:
Pracownicze Plany Kapitałowe w kontekście zmian w Prawie Pracy 

Termin: 10.12.2019r. godz. 09:00-16:00


GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:
ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2019 ROKU
Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej  obowiązujące od 1.01.2019 r.
-akta osobowe szczegółowe wymagania
-możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologicznym
-nowe obowiązki pracodawców  w zakresie prowadzenia dokumentacji  pracowniczej
-okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów
-doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej
-nowa ewidencja czasu pracy - zakres i wymagania formalno-prawne 
-wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej

 Zmiany w kodeksie pracy w formie wypłaty wynagrodzenia obowiązujące od 1.09.2019 r.
-procedura postępowania pracodawcy wprowadzającego nowe przepisy dotyczące bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia

Zmiany w kodeksie pracy  dotyczące przetwarzania danych osobowych  obowiazujące od 4.05.2019 r.
- nowy  katalog danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz pracownika,
- zasady przetwarzania danych na podstawie zgody  pracownika zakres danych osobowych  udostępnionych  pracodawcy

Zmiany dotyczące  monitoringu w zakładzie pracy obowiązujące od 4.05.2019 r.
-wyłączenia możliwości stosowania monitoringu
- zasady instalacji monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach sanitarnych

 Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obowiązujące  od 4.05.2019 r.
-określenie zasad przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych dotyczących stanu zdrowia

Zmiany w rozporządzeniu  w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące od 28.06.2019 r.
- nowe wzory karty szkolenia  i zaświadczenia  BHP

Zmiany w treści świadectwa pracy obowiązujące od dnia 29.06.2019 r.
-nowy wzór świadectwa pracy

 Zmiany w zakresie profilaktycznych posiłków i napojów obowiązujące od 9.07.2019 r.

 Pracownicze plany  kapitałowe przepisy obowiązujące  od dnia 1.07.2019 r.
-ogólne zasady tworzenia PPK
-prawa i obowiązki wynikające z ustawy
-uczestnictwo i rezygnacja pracownika z dokonywania wpłat do PPK
-przekazywanie wpłat do PPK
-obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy
-wykroczenia ścigane przez PIP:

 Zmiany  w kodeksie  pracy obowiązujące od 7.09.2019 r.
- mobbing – nowe rozwiązania dotyczące odszkodowania
-dyskryminacja – stworzenie nowego otwartego katalogu
-rozszerzenie  katalogu  osób objętych ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy
-nowe uprawnienia dla osób  w wieku przedemerytalnym zatrudnionemu na czas określony
-zmiany w przedawnieniu  roszczeń
-zmiany w wydawaniu świadectwa pracy
-obowiązki pracodawcy w zakresie wydawania świadectwa pracy 
- zmiany w terminach w zakresie sprostowania świadectwa pracy

 Indywidualne konsultacje z uczestnikami szkolenia

TRENER
Wykładowca to stały współpracownik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, praktyk z zakresu prawa pracy.

SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA
o Termin szkolenia: 10.12.2019 r. godz. 09:00-16:00
o Miejsce szkolenia: Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Dom Ekonomistów, Długi Targ 46/47, Gdańsk (wejście od ulicy Kramarskiej, przy Ratuszu),
o Koszt szkolenia: 459,00 zł brutto od osoby – koszt szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową.
o Promocja: w przypadku zapisu do 06.12.2019 –koszt szkolenia dla jednej osoby to 399,00 zł brutto– koszt szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową.

Informacje, zapisy:
Dział Szkoleń PTE
Magdalena Bystrzak
m.bystrzak@gdans... wyświetl e-mail  
tel.: 58 301 52 46
kom:  790290... wyświetl numer

Zobacz inne oferty

Ogłoszenie podstawowe

Cena

459 zł

Aktualizacja: 4 dni temu
Ogłoszenie podstawowe
b...@gdans... Wyświetl e-mail
PTE GDANSK
Ważne jeszcze 10 dni (do 28.11.2019)
obserwuj to ogłoszenie
  • Numer ogłoszenia: 62898875
  • Data wprowadzenia: 24 września 2019
  • Aktualizacja: 14 listopada 2019
  • Wyświetleń: 33
  • Wyświetleń na liście: 918
Wydrukuj to ogłoszenie
Poleć znajomemu
Podziel się na Facebooku
zgłoś do moderacji