Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego w praktyce

powrót do listy

Ogłoszenie nieaktualne

obserwuj
Cena
450
Rodzaj szkolenia
Prawo

Treść ogłoszenia

Trwają zapisy.

Na szkoleniu dowiesz się:
 • Jaka terminologia stosowana jest w przepisach prawa budowlanego, poznasz jej odniesienie i znaczenie do obowiązkowych kontroli, oraz wpisów do książki obiektu budowlanego.
 • Jakie dokumenty powinien posiadać i zarejestrować w książce obiektu budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego.
 • Jakie obowiązki muszą być wypełnione w zakresie kontroli obiektu budowlanego.
 • Jak dokumentować kontrole obiektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem protokołu z kontroli i jego znaczenia dla prawidłowego prowadzenia książki obiektu budowlanego.
 
 • Jak wypełnić książkę obiektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem  sytuacji nietypowych i nie przewidzianych w książce; elementów bardzo przydatnych praktycznie w zarządzaniu nieruchomością,
 
 • Jakie są zasady rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów.
 
Szkolenie skierowane jest do:
 • właścicieli i zarządców wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości
 
Materiały: 
Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów przygotowanych przez prowadzącego.
 
Prowadzący: 
Szkolenie poprowadzi licencjonowany zarządca nieruchomości, który doświadczenie zawodowe zdobywał realizując projekty deweloperskie i pracując na stanowisku zarządcy nieruchomości. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, autorem licznych publikacji oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

Program:
Moduł I. Obowiązki wynikające z przepisów prawa:
   a)  ustawa prawo budowlane
       - definicje
       - zawartość dokumentacji
   b) obowiązki właściciela i zarządcy
   c) sankcje karne
Moduł II. Obowiązkowe kontrole
   a) terminy wykonywania kontroli
   b) osoby uprawnione do wykonywania kontroli
   c) obowiązki w przypadku zagrożeń
Moduł III. Zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli
   a) struktura i zawartość protokołu z kontroli
Moduł IV. Prowadzenie książki obiektu budowlanego
   a) podstawa prawna
   b) cel prowadzenia książki obiektu budowlanego
   c) omówienie zawartości książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów do niej
Moduł V. Wypełnianie książki obiektu budowlanego
   a) ćwiczenia w samodzielnym wypełnianiu książki obiektu budowlanego

Organizacja:
1. Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych i realizowane jest w godzinach 10:00-16:00.
2. Dla uczestników szkolenia przygotowany jest serwis kawowy wraz ze słodkim poczęstunkiem.
3. Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia.


Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy:
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.szkolenia.oddk.pl
- faksem pod numerem 58/554-29-17 wew. 3
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: [ukryte]

Masz pytania?
Zadzwoń: 58 735 72 45  lub  58 735 72 50  
 • Numer ogłoszenia: 62583763
 • Data wprowadzenia: 3 czerwca 2019
 • Aktualizacja: 8 stycznia 2020
 • Wyświetleń: 70
 • Wyświetleń na liście: 5 730