SEP E+D uprawnienia elektroenergetyczne grupy 1

Ogłoszenie podstawowe

SEP E+D uprawnienia elektroenergetyczne grupy 1

Cena

1 150

Do negocjacji

Jestem
Firmą
Rodzaj szkolenia
Zawodowe

Czas trwania: 1 dzień z egzaminem

Terminy szkoleń: 
 • do uzgodnienia

Wymagania:
- ukończone 18 lat
- wskazane wykształcenie kierunkowe lub pokrewne i/lub doświadczenie zawodowe

Certyfikat
Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D)

Uprawnienia możesz uzyskać w następującym zakresie:
 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej napięcia znamionowego
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW
 5. urządzenia elektrotermiczne
 6. urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 8. elektryczna siec trakcyjna
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 10. aparatura kontrolno- pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9
 11. urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia
 12. urządzenia ratowniczo- gaśnicze i ochrony granic
Uprawnienia są ważne przez 5 lat

Zakres szkolenia na stanowiskach eksploatacji i dozoru:
a) zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
b) zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
c) zasady i warunki wykonywania prac kontrolno- -pomiarowych i montażowych,
d) zasady i wymaga bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
e) instrukcja postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;
f) przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
g) przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
h) przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
i) przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
j) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
k) zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
l) zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
m) zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Koszt szkolenia z pomiarami wynosi 1400,00zł

Informacje i zapisy: s...@rojam.eu Wyświetl e-mail
czytaj więcej
zgłoś do moderacji

Zobacz inne oferty od Rojam Alpinistyka Przemysłowa

Szkolenie GWO SLS

Ogłoszenie podstawowe

3 500 zł

Aktualizacja: 7 dni temu

Szkolenie GWO EFA

Ogłoszenie podstawowe

2 700 zł

Aktualizacja: 1 dzień temu

Szkolenie GWO ART

Ogłoszenie podstawowe

4 500 zł

Aktualizacja: 1 dzień temu

Szkolenie Arborystyczne poziom A

Ogłoszenie podstawowe

2 700 zł

Aktualizacja: 1 dzień temu

Karolina

882168... Wyświetl numer
Polityka prywatności

Lokalizacja

Adres
Gdańsk Przeróbka
Siennicka 25 
Zobacz dane kontaktowe
Ważne jeszcze 84 dni (do 14.12.2023)
 • Numer ogłoszenia: 63425506
 • Data wprowadzenia: 19.05.2020
 • Aktualizacja: 14.09.2023
Zadzwoń SMS
Wróć do góry