Szkolenie 06.02.2020: Zmiany stanu prawnego na rynku nieruchomości 2019/2020

Ogłoszenie nieaktualne

obserwuj
Cena
300
Rodzaj szkolenia
Zawodowe

Treść ogłoszenia

Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
zaprasza na szkolenie:
ZMIANY STANU PRAWNEGO NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2019/2020
 
Termin: 6 lutego 2020 r. (czwratek), godz. 10.00-16.00
Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk, al. Grunwaldzka 238A, SALA B018, parter

Opis szkolenia
Miniony rok przyniósł szereg zmian, których przyswojenie jest dla praktyków runku nieruchomości niezbędne. Kilka z nich dotyczy bezpośrednio tematyki związanej z obrotem nieruchomościami, jak choćby zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, czy zmiany ustawy o własności lokali, które zainteresują przede wszystkim zarządców nieruchomości. Pewnym modyfikacjom uległy przepisy dotyczące najmu lokali mieszkalnych, w tym zasady ustalania kaucji w lokalach mieszkalnych. Właśnie weszło lub wejdzie w życie natomiast dużo takich zmian, które dotyczą wszystkich przedsiębiorców, w tym i profesjonalistów rynku nieruchomości. Już dziś każdy pośrednik powinien zadbać o szczegółowe dokumentowanie transakcji zawieranych z przedsiębiorcami, ponieważ wracające do procedury cywilnej postępowania w sprawach gospodarczych niemalże wyłączy możliwość prowadzenie dowodu z przesłuchania świadków. Od 1 stycznia 2020 r. transakcje, których wartość przekracza kwotę 15 000 zł muszą być dokonywane wyłącznie na rachunki bankowe ujawnione na tzw. białej liście podatników vat. Pominięcie tego obowiązku skutkować będzie brakiem możliwości zakwalifikowania takiego wydatku jako kosztu uzyskiwania przychodu. W połowie października zacznie działać Rejestr beneficjantów rzeczywistych, zatem pośrednicy będący podmiotami obowiązanymi w rozumieniu ustawy AML muszą zweryfikować związane z tym faktem obowiązki. Ponad rok obowiązywania RODO pozwala już wyciągnąć pewne wnioski co do tego, jak kształtować będzie się praktyka orzecznicza Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Warto te wnioski przeanalizować. O tych i szeregu innych spraw będziemy rozmawiać na szkoleniach, w tradycyjnej, warsztatowej formule. 

Program szkolenia:
1. Zmiany regulacji dotyczących obrotu gruntami
a) Częściowe zniesienie ograniczeń obrotu gruntami rolnymi
b) Nowe zasady publikacji ogłoszeń o zamiarze sprzedaży gruntów rolnych
c) Nowe zasady kształtowania cen gruntów rolnych
2. Zmiany w ustawie o własności lokali
a) Wspólnota mieszkaniowa już od czterech lokali
b) Formalizacja zasad prowadzenia gospodarki finansowej wspólnoty
c) Nowe zasady podejmowania uchwał w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu
3. Zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów
a) Nowa regulacja podtypów umowy najmu instytucjonalnego
b) Nowe regulacje dotyczące kaucji w lokalach mieszkalnych
4. Zmiany w prawie konsumenckim
a) Klauzule abuzywne w umowach z przedsiębiorcami
b) Rozszerzona rękojmie za wady
c) Nowe zasady odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
d) Nowe zasady przetwarzania danych z dowodów osobistych
5. Ochrona danych osobowych – wnioski z kontroli i nakładanych kar
6. Zmiany kodeksu spółek handlowych
a) Obowiązek zgłoszenia danych wspólników spółek i osób je reprezentujących
b) Prosta spółka akcyjna – nowy typ spółki, szansa dla innowacyjnych przedsięwzięć
7. Zmiany w prawie podatkowym - biała lista podatników VAT i konsekwencje z nią związane
8. Zmiany w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy - Rejestr beneficjantów rzeczywistych i obowiązki pośredników z tym związane
9. Zmiany w postępowaniach cywilnych
a) Instrumenty mające na celu przyspieszenie postępowania i związane z tym ryzyka
b) Powrót postępowania w sprawach gospodarczych i zagrożenia dla procesu dochodzenia roszczeń
c) Nowe zasady wnoszenia opłat sądowych
d) Co przedsiębiorca winien wziąć pod uwagę w obliczu nadchodzących zmian

Szkolenie poprowadzi:
radca prawny PIOTR DOBROWOLSKI - od 11 lat wykonuje zawód radcy prawnego we własnej kancelarii i tak samo długo zajmuje się tematyką związaną z prawem nieruchomości. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejnym etapem była aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radów Prawnych w Poznaniu, a po niej własna praktyka, która trwa do dziś.
Zajmuje się prawem nieruchomości w szerokim tego słowa znaczeniu. Pomaga pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości w ich codziennej pracy. Opracowuje umowy pośrednictwa i reprezentuje pośredników w sporach sądowych. Doradza inwestorom, prowadzi audyty nieruchomości i regulację ich stanów prawnych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami, takich jak: znoszenie współwłasności nieruchomości, zasiedzenia, wywłaszczenia, postępowania eksmisyjne, dochodzenie roszczeń z tytułu wad budynku. Negocjuje i projektuje umowy dotyczące obrotu nieruchomościami i korzystania z nich, wśród nich umowy najmu, którym to zagadnieniem interesuje się w szczególności. Drugim obszarem praktyki zawodowej Pana Piotra jest prawo rodzinne. Prowadzi spory o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską, wykonywanie kontaktów z dzieckiem, czy podział majątku małżeńskiego po rozwodzie.
Równolegle z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, zajmuje się dydaktyką. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia, wykłada, jest promotorem prac dyplomowych i egzaminuje. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, na stałe współpracuje z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wykładał w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi oraz w Wielkopolskim Centrum Nieruchomości w Poznaniu.
Swoje obserwacje z dziedziny prawa nieruchomości, tego istniejącego i tego projektowanego stara się ubierać w krótkie komentarze, które publikuje na swoim profilu na Facebooku.

Cena za udział w szkoleniu:
  • Członkowie SPPON (wyłącznie) – 200,00 zł brutto,
  • pozostałe osoby – 300,00 zł brutto
Skontaktuj się z biurem SPPON:  [ukryte] , 501 614 120
  • Numer ogłoszenia: 63176458
  • Data wyróżnienia: 15 stycznia 2020
  • Data wprowadzenia: 15 stycznia 2020
  • Wyświetleń: 71
  • Wyświetleń na liście: 4 207