Szkolenie Polski Ład 2.0

Ogłoszenie nieaktualne

obserwuj
Cena
200
Jestem
Firmą
Rodzaj szkolenia
Edukacyjne

Treść ogłoszenia

Polski Ład 2.0 – zmiany zasad naliczania wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r.
29.06.2022 r. godz. 16:00

CEL:  Zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami zasad naliczania wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r.
 
PROGRAM SZKOLENIA: 
 1. Zmiana stawki podatku a obowiązki płatnika
 2. Pobór zaliczki na podatek od 1 lipca 2022
 3. Zmiana kwoty zmniejszającej podatek
  1. Zmiana wysokości
  2. Objęcie zleceniobiorców możliwością składania PIT-2
 4. Rezygnacja ze stosowania kosztów uzyskania przychodów
 5. Likwidacja „ulgi dla klasy średniej”
 6. Nowa „definicja małżonka”
 7. Zmiana zasad wspólnego rozliczania małżonków
 8. Zmiana zasad rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko
 9. Likwidacja „rolowania zaliczek”
 10. Obniżenia składki zdrowotnej: 9 % do wysokości zaliczki
 11. Obniżenie składki zdrowotnej do 0 zł
 12. Zmiany w naliczaniu podatku zryczałtowanego
 13. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek
 14. Zmiany dotyczące oświadczeń składanych przez podatników
 15. Odpowiedzialność płatnika za prawidłowe rozliczenie podatku
 16. Odpowiedzialność podatnika za składane oświadczenia
 17. Składki na rzecz związków zawodowych
 18. Objęcie zasiłku macierzyńskiego zerowym PIT
 19. Wynagrodzenie płatnika
 20. Analiza wpływu zmian na rozliczanie wynagrodzeń
 
ORGANIZACJA:
Szkolenie odbędzie się w środę 29.06.2022 r. od godz. 16:30 do godz. 19:45
Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).
HARMONOGRAM:
16:15 - 16:30 logowanie uczestników
16:30 - 18:00 szkolenie
18:00 - 18:15 przerwa
18:15 - 19:45 szkolenie
UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
DODATKOWE INFORMACJE:
PROWADZĄCY: Danuta Kosikowska Specjalista kadr i płac. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na kursach Kadry i Płace. Opiekun Klubu Księgowo-Kadrowego. Od 2019 roku wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z zakresu kadr i płac oraz rachunkowości.  Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi. Od 2009 Kierownik Działu Kadr i Płac w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
OPŁATA:
200 zł od osoby
Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP Gdańsk 29 1020 1811 0000 0002 0014 2349
Ważne
Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.
czytaj więcej
 • Numer ogłoszenia: 64889893
 • Data wprowadzenia: 24.06.2022