Syndyk sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy Toyota Yaris 1.0

Ogłoszenie nieaktualne

Zdjęcie 1 / 7

Syndyk sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy Toyota Yaris 1.0

Cena

1 290

  • Rok produkcji
    2004 r.
  • Przebieg
    156000 km
Jestem
Firmą
Marka
Toyota
Model
Yaris
Wersja
I (1999-2005)
Paliwo
Benzyna
Liczba drzwi
2/3
Typ pojazdu
Osobowy

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt GD1G/GUp-s/364/2023), sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy TOYOTA YARIS 1.0, rok produkcji: 2004, przebieg: ok. 156.000 km, numer VIN: VNKJV13370A293589 (stan jak na zdjęciach).

Sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Upadły ani syndyk nie są odpowiedzialni względem nabywcy z tytułu rękojmi za braki lub wady sprzedawanego przedmiotu.

Nabywcy nie przysługuje prawo zwrotu nabytego przedmiotu.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży oraz regulamin konkursu ofert są udzielane zainteresowanym w zakresie posiadanym przez Syndyka pod adresem e-mail: [ukryte] oraz numerem telefonu +48 [ukryte] .

Oferty należy składać za pośrednictwem e-mail, wysyłając ją na adres: [ukryte] do dnia 25 października 2023 r. do godz. 23:59 w tytule wskazując: OFERTA TOYOTA YARIS - GD1G/GUp-s/364/2023.

Oferta powinna zawierać: dokładne oznaczenie oferenta, adres zamieszkania lub siedziby, telefon kontaktowy, proponowaną cenę zakupu, oświadczenia (o zapoznaniu się ze stanem prawnym, regulaminem sprzedaży, pokryciu ewentualnych opłat związanych z zakupem) oraz własnoręczny podpis.

Cena wywoławcza wynosi 1 290,00 zł. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 października 2023 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub unieważnienia procedury sprzedaży, w każdym czasie bez podania przyczyny.
czytaj więcej
  • Numer ogłoszenia: 65448599
  • Data wprowadzenia: 13.09.2023
  • Aktualizacja: 12.10.2023
Wróć do góry