Syndyk sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy Volkswagen Golf III

Ogłoszenie nieaktualne

Zdjęcie 1 / 4

Syndyk sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy Volkswagen Golf III

Cena

1 450

  • Rok produkcji
    1996 r.
  • Przebieg
    145407 km
Jestem
Firmą
Marka
Volkswagen
Model
Golf
Wersja
III (1991-1998)
Paliwo
Benzyna
Typ pojazdu
Osobowy

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt GD1G/GUp-s/808/2023), sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy VOLKSWAGEN GOLF III, rok produkcji: 1996, przebieg: ok. 145407 km, numer VIN: WVWZZZ1HZTB096930 (stan jak na zdjęciach).

Sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Upadły ani syndyk nie są odpowiedzialni względem nabywcy z tytułu rękojmi za braki lub wady sprzedawanego przedmiotu.

Nabywcy nie przysługuje prawo zwrotu nabytego przedmiotu.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży oraz regulamin konkursu ofert są udzielane zainteresowanym w zakresie posiadanym przez Syndyka pod adresem e-mail: [ukryte] oraz numerem telefonu +48 [ukryte] .

Ofertę należy składać za pośrednictwem e-mail, wysyłając ją na adres: [ukryte] do dnia 26 września 2023 r. do godz. 23:59 w tytule wskazując: OFERTA VOLKSWAGEN GOLF - GD1G/GUp-s/808/2023.

Oferta powinna zawierać: dokładne oznaczenie oferenta, adres zamieszkania lub siedziby, telefon kontaktowy, proponowaną cenę zakupu, oświadczenia (o zapoznaniu się ze stanem prawnym, regulaminem sprzedaży, pokryciu ewentualnych opłat związanych z zakupem) oraz własnoręczny podpis.

Cena wywoławcza wynosi 1 450,00 zł. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27 września 2023 r. o godz. 12:30 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub unieważnienia procedury sprzedaży, w każdym czasie bez podania przyczyny.
czytaj więcej
  • Numer ogłoszenia: 65448530
  • Data wprowadzenia: 13.09.2023
Wróć do góry