Kielno
Pomorska
1034 m2 260 000 zł
obserwuj
Skontaktuj się
  • Numer ogłoszenia: 65267967
Obserwuj
Ogłoszenie podstawowe
Więcej zdjęć 5
Działka - Kielno: zdjęcie 94469044
Działka - Kielno: zdjęcie 91488687
Działka - Kielno: zdjęcie 91388163
  • Galeria
  • Mapa
Kielno, Pomorska 1034 m2 260 000 zł
Działka - Kielno: zdjęcie 94469044

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka - Kielno: zdjęcie 91488687

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka - Kielno: zdjęcie 91388163

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka - Kielno: zdjęcie 91388164

Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć

Działka - Kielno

Rodzaj nieruchomości Działka pod budowę
Dodatkowe informacje
  • Siła
  • Dostępne od: od zaraz
Zapytaj o ofertę

Bezpośrednie pytanie do ogłoszeniodawcy

Niepowtarzalna okazja nabycia działki o przeznaczeniu na zabudowę mieszkalno- usługową.

Działka 81/32 o pow 1034 m2.

Działka uzbrojona: kanalizacja i wodociąg w drodze, prąd - Z -ka na granicy.

Potrzebujesz większego terenu? Nic prostszego, możesz dokupić działki sąsiednie.

Piękny teren położony w samym centrum Kielna, w drugiej linii zabudowy, bez styczności z ruchliwymi ulicami a jednocześnie w centrum - okolice nowo powstałej Biedronki.

Nieruchomość objęta planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego MU2, który zakłada zabudowę mieszkaniowo- usługową zawierającą zabudowĘ mieszkaniową (zawierającą więcej niż 2 mieszkania ale nie więcej niż 6 mieszkań dostępnych z jednej klatki schodowej) i usługową U (funkcje mieszkaniowa i usługowa mogą funkcjonować na działce samodzielnie lub osobno).

Teren atrakcyjny zarówno dla klienta indywidualnego jak i inwestycyjnego.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD MU1 OBRĘB: KIELNO NR ZAŁ: 2 MU2, MU3 OBRĘB: KIELNO NR ZAŁ: 3 SYMBOL TERENU: MU4 OBRĘB: KIELNO NR ZAŁ: 4 1) PRZEZNACZENIE TERENU: MU – ZABUDOWA MIESZKANIOWO-USŁUGOWA. 2) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne odległość budynków – min. 5 m.

b) Typ zabudowy: wolnostojąca, garaże i budynki gospodarcze wolnostojące lub wbudowane w bryłę budynku.

c) Wysokość zabudowy - max. 10,0 m.

d) Dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia 30o - 45o , dopuszcza się dowolny kąt nachylenia połaci dachowej poza główną bryłą budynku.

e) Dachy budynków garażowych i gospodarczych: dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia 20 o - 45o

f) Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30% powierzchni działki budowlanej.

g) Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6 dla działki budowlanej.

h) Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,02 dla działki budowlanej

i) Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej

j) Dopuszcza się lokalizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej.

3) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: Zgodnie z §3 ust. 2. 4) ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU ORAZ SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

a) Dopuszcza się podziały nieruchomości wzdłuż linii rozgraniczających tereny.

b) W przypadku podziałów nieruchomości nieposiadających dostępu do drogi publicznej minimalna szerokość wydzielonych dojazdów wewnętrznych do trzech i więcej działek budowlanych - 8m, na końcu dojazdu plac do zawracania samochodów o wymiarach min.12,5x12,5m. W przypadku mniejszej ilości działek, minimalna szerokość wydzielonych dojazdów – 5m. Minimalna odległość budynku od wydzielonego dojazdu wewnętrznego 5m. W przypadku, gdy istniejące zagospodarowanie trwałe uniemożliwia wydzielenie dojazdu Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 1957 do nieruchomości o szerokościach jak wyżej, dopuszcza się miejscowe zawężenie dojazdu.

c) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2 .

d) Szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m.

e) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – od 600 do 1200 .

f) Dopuszcza się wydzielenia inne niż określone powyżej, w celu powiększenia działek sąsiednich – poprawy zagospodarowania terenu.

W pobliżu

Data dodania ogłoszenia: 30.03.2023

Aktualizacja: 14.07.2024

Zgłoś

Zobacz inne oferty od Integro Nieruchomości Kinga Janicka

Mieszkanie - Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana

Ogłoszenie podstawowe

980 000 zł

Aktualizacja: 4 dni temu

Mieszkanie - Sopot Dolny

Ogłoszenie podstawowe

2 487 730 zł

Aktualizacja: 4 dni temu

Działka - Strzepcz

Ogłoszenie podstawowe

95 756 zł

Aktualizacja: 4 dni temu

Działka rolna - Gościęcino

Ogłoszenie podstawowe

987 600 zł

Aktualizacja: 3 dni temu
Zapytaj o ofertę
Wyświetl numer
Wróć do góry