Sprzedaż na Fv na całość kwoty

Ogłoszenie wycofane przez użytkownika w automatycznym imporcie.