Wróć do góry

Syndyk sprzeda 1/4 udziału w nieruchomości Starnice

Ogłoszenie nieaktualne

Zdjęcie 1 / 6
Cena

5 500

 • Liczba pokoi
  1
 • Piętro
  Parter
 • Rok budowy
  1900 r.
Jestem
Osobą prywatną
Adres
Starnice
Cena za m2

159,88

Rodzaj nieruchomości
Mieszkanie
Liczba pięter w budynku
1
Powierzchnia
34,40 m2

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE

w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości wchodzącego w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 87/22/MC
z wolnej ręki w formie konkursu ofert
syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt VI GUp 87/22/MC  
ogłasza pisemny konkurs ofert
na sprzedaż z wolnej ręki majątku masy upadłości obejmującego:
udział wynoszący ¼ w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z udziałem 608/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali; lokal zlokalizowany w Starnicach w budynku nr 3, w gminie Dębnica Kaszubska, lokal o powierzchni 34.30 m2, dla przedmiotowej nieruchomości VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00062322/4
 
za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).
Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

WARUNKI KONKURSU OFERT

Szczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w Regulaminie konkursu ofert, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00. Regulamin konkursu ofert, na życzenie oferentów, udostępniany jest również drogą mailową przez syndyka. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu ofert jest m. in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu konkursu ofert.
1.    Oferty należy składać do dnia 3 kwietnia 2023 roku osobiście w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do kancelarii syndyka).
2.    Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
3.    Kopertę należy zaadresować:

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dominika Bączek
ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo
sygnatura akt VI GUp 87/22/MC
OFERTA – konkurs ofert sprzedaż udziału w nieruchomości
NIE OTWIERAĆ
4.    Wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)  płatne jest przelewem na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert.
5.    Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2023 roku pod rygorem od rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert rachunek bankowy.
6.    Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 5 kwietnia 2023 roku o godzinie 9.00 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Wejherowie ul. Przemysłowej 35A budynek B.
7.    Przedmiot konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 602 281 889 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.
Zapraszam serdecznie do składania ofert.
Z wyrazami szacunku
Dominika Bączek - syndyk
 
czytaj więcej
 • Numer ogłoszenia: 65238122
 • Data wprowadzenia: 07.03.2023