Syndyk sprzeda 5/8 udziału w garażu Bożepole Wielkie

Ogłoszenie podstawowe
Bożepole Wielkie 1980 13 m2 1 250 zł
obserwuj
Skontaktuj się
obserwuj
2
Zamów ofertę na e-maila
Zdjęcie 1 / 2
Cena

1 250

  • Rok budowy
    1980 r.
Jestem
Osobą prywatną
Adres
Bożepole Wielkie
Cena za m2

96,15

Rodzaj nieruchomości
Garaż
Powierzchnia
13 m2
Zapytaj o ofertę

Bezpośrednie pytanie do ogłoszeniodawcy

Treść ogłoszenia

 OBWIESZCZENIE
w sprawie sprzedaży udziałów w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 99/20/AK
z wolnej ręki w formie konkursu ofert

syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt VI GUp 99/20/AK  

ogłasza pisemny konkurs ofert
na sprzedaż z wolnej ręki majątku masy upadłości obejmujący:
1.     udział w wysokości 5/8 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego – pomieszczeniu garażowym o powierzchni 13,00 m² numer inw. 18/1 boks nr 8, położonym w zespole komórek i boksów garażowych na działce nr 633/18 o powierzchni 0,7291 ha, dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00083264/0, w miejscowości Bożepole Wielkie, obręb Bożepole Wielkie nr 0002, gmina Łęczyce, powiat wejherowski, woj. pomorskie; za cenę wywoławczą nie niższą 1.250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100);
Dla powyższej nieruchomości nie została ustanowiona odrębna księga wieczysta.
 
Sprzedaż i nabycie przedmiotu konkursu ofert nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się on w dacie sprzedaży.
WARUNKI KONKURSU OFERT
Szczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w Regulaminie konkursu ofert, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00. Regulamin konkursu ofert, na życzenie oferentów, udostępniany jest również drogą mailową przez syndyka. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu ofert jest m. in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu konkursu ofert.

1.     Oferty należy składać do dnia 24 marca 2023 roku osobiście w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do kancelarii syndyka).
2.     Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
3.     Kopertę należy zaadresować:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dominika Bączek
ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo
sygnatura akt VI GUp 99/20/AK
OFERTA – konkurs ofert sprzedaż nieruchomości
NIE OTWIERAĆ
 
 
4.     Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, dla każdej nieruchomości odrębnie, wskazanej w §2 Regulaminu.
5.     Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 24 marca 2023 roku pod rygorem od rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert rachunek bankowy.
6.     Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 27 marca 2023 roku o godzinie 10:30 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Wejherowie ul. Przemysłowej 35A budynek B.
7.     Przedmiot konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 602 281 889 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.
Zapraszam serdecznie do składania ofert.
Z wyrazami szacunku
Dominika Bączek - syndyk
czytaj więcej
zgłoś do moderacji

Zobacz inne oferty od ogłoszeniodawcy

Syndyk sprzeda nieruchomość Karwieńskie Błoto Pierwsze

Ogłoszenie podstawowe

503 100 zł

Aktualizacja: 15 dni temu

Syndyk sprzeda 7/18 udziału w nieruchomości Gardna Wielka

Ogłoszenie podstawowe

26 800 zł

Aktualizacja: 15 dni temu

Syndyk sprzeda dom w Rekowie Górnym

Ogłoszenie podstawowe

605 300 zł

Aktualizacja: 23 dni temu

Syndyk sprzeda 1/4 udziału w nieruchomości Starnice

Ogłoszenie podstawowe

5 500 zł

Aktualizacja: 23 dni temu
Syndyk sprzeda 5/8 udziału w garażu Bożepole Wielkie

Oferta, którą oglądasz

Syndyk sprzeda 5/8 udziału w garażu Bożepole Wielkie

Zapytaj o ofertę

Michał

602281... Wyświetl numer
Polityka prywatności

Lokalizacja

Adres
Bożepole Wielkie
Ważne jeszcze 7 dni (do 07.04.2023)
  • Numer ogłoszenia: 65238047
  • Data wprowadzenia: 07.03.2023
Zadzwoń SMS