Syndyk sprzeda działkę w Wikielcu

Ogłoszenie podstawowe
Wikielec 3393 m2 25 020 zł
obserwuj
Skontaktuj się
obserwuj
7
Zamów ofertę na e-maila
Zdjęcie 1 / 7

Syndyk sprzeda działkę w Wikielcu

Cena

25 020

Jestem
Firmą
Adres
Wikielec
Cena za m2

7,37

Rodzaj nieruchomości
Działka rolna
Powierzchnia
3 393 m2
Zapytaj o ofertę

Bezpośrednie pytanie do ogłoszeniodawcy

Syndyk masy upadłości w postępowaniu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup udział ½ w nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 0,3393 ha (składającej się z działki ewidencyjnej numer 12/5 o powierzchni gruntu 0,3000 ha oraz działki ewidencyjnej numer 62/5 o powierzchni gruntu 0,0393 ha) położonej w miejscowości Wikielec (obręb 0043), w gminie Iława.
1. Przedmiotem sprzedaży jest udział ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 0,3393 ha (składającej się z działki ewidencyjnej numer 12/5 o powierzchni gruntu 0,3000 ha oraz działki ewidencyjnej numer 62/5 o powierzchni gruntu 0,0393 ha) położonej w miejscowości Wikielec (obręb 0043), w gminie Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00000255/9. Udział 1/2 nieruchomości wchodzi w skład masy upadłości.
2. Cenę minimalną ustala się na kwotę 25 020,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia złotych 00/100).
3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot oraz może zostać udostępniony drogą elektroniczną.
4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 października 2023 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również ofertę można złożyć osobiście w biurze syndyka lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: s...@grant... Wyświetl e-mail .
5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.
6. Oferta powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę wraz ze wskazaniem nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, oznaczenie nieruchomości i oferowaną cenę nabycia.
7. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali zbliżone, najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w terminie wskazanym przez syndyka przy wykorzystaniu środków elektronicznych (e-mail, tel., skype, inne).
8. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie do dwóch miesięcy od dnia wyboru oferty.
9. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (koszty, podatki i opłaty) ponosi kupujący. Syndyk wskazuje kancelarie notarialną zlokalizowaną w Trójmieście w celu podpisania umowy.
10. Syndyk zastrzega prawo odwołania lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.
11. Dodatkowe informacje oraz opis i oszacowanie można uzyskać kontaktując się z Kancelarią Syndyka pod tel.: 585588... Wyświetl numer email: s...@grant... Wyświetl e-mail .
Syndyk wskazuje, iż istnieje możliwość nabycia od drugiego współwłaściela pozostałego udziału 1/2 nieruchomości.
czytaj więcej
zgłoś do moderacji

Zobacz inne oferty od ogłoszeniodawcy

Syndyk sprzeda dom w Kisinach

Ogłoszenie podstawowe

900 000 zł

Aktualizacja: 3 dni temu

Syndyk sprzeda mieszkanie w Rychnowie

Ogłoszenie podstawowe

135 610 zł

Aktualizacja: 29 dni temu
Syndyk sprzeda działkę w Wikielcu

Oferta, którą oglądasz

Syndyk sprzeda działkę w Wikielcu

Zapytaj o ofertę

Sylwia

585588... Wyświetl numer
Polityka prywatności

Lokalizacja

Adres
Wikielec
Ważne jeszcze 16 dni (do 15.10.2023)
  • Numer ogłoszenia: 65310214
  • Data wprowadzenia: 08.05.2023
  • Aktualizacja: 14.09.2023
Zadzwoń E-mail
Wróć do góry