Wróć do góry

Syndyk sprzeda nieruchomość Karwieńskie Błoto Pierwsze

Ogłoszenie nieaktualne

Zdjęcie 1 / 7
Cena

503 100

  • Liczba pokoi
    5
  • Rok budowy
    1980 r.
Jestem
Osobą prywatną
Adres
Karwieńskie Błoto Pierwsze
Cena za m2

2 536,17

Rodzaj nieruchomości
Dom wolnostojący
Liczba pięter w budynku
1
Powierzchnia
198,37 m2

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE

w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 573/21/KP
z wolnej ręki w formie konkursu ofert
syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt VI GUp 573/21/KP
ogłasza pisemny konkurs ofert
na sprzedaż z wolnej ręki majątku masy upadłości obejmującego:
prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu nr 803/2 obszaru 493,00 m2 zabudowanej wolnostojącym 3-kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, z garażem w bryle budynku, o powierzchni użytkowej 198.37 m2 położonej w Karwieńskich Błotach Pierwszych przy ul. Słonecznej 11, gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2W/00014107/5
za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 503.100,00 zł (słownie: pięćset trzy tysiące sto złotych 00/100).
 
Podczas zawarcia umowy sprzedaży WPISY Z DZIAŁU III KSIĘGI WIECZYSTEJ ZOSTANĄ WYKREŚLONE, tj. ograniczone prawo rzeczowe - nieodpłatna, dożywotnia służebność osobista mieszkania.
 

WARUNKI KONKURSU OFERT

Szczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w Regulaminie konkursu ofert, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00. Regulamin konkursu ofert, na życzenie oferentów, udostępniany jest również drogą mailową przez syndyka. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu ofert jest m. in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu konkursu ofert.
1.    Oferty należy składać do dnia 21 kwietnia 2023 roku osobiście w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do kancelarii syndyka).
2.    Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
3.    Kopertę należy zaadresować:

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dominika Bączek
ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo
sygnatura akt VI GUp 573/21/KP
OFERTA – konkurs ofert sprzedaż nieruchomości
NIE OTWIERAĆ
 
4.    Wadium w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)  płatne jest przelewem na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert.
5.    Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 21 kwietnia 2023 roku pod rygorem od rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert rachunek bankowy.
6.    Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 24 kwietnia 2023 roku o godzinie 9:00 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Wejherowie ul. Przemysłowej 35A budynek B.
7.    Przedmiot konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 602 281 889 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.
Zapraszam serdecznie do składania ofert.
Z wyrazami szacunku
Dominika Bączek - syndyk
 
czytaj więcej
  • Numer ogłoszenia: 65249037
  • Data wprowadzenia: 15.03.2023