Wróć do góry

Syndyk sprzeda nieruchomość w Słupsku

Ogłoszenie podstawowe
Słupsk
Bogusława X 3/26
3 1980 57.56 m2 231 600 zł
obserwuj
Skontaktuj się
obserwuj
6
Zamów ofertę na e-maila
Zdjęcie 1 / 6
Cena

231 600

 • Liczba pokoi
  3
 • Piętro
  3
 • Rok budowy
  1980 r.
Jestem
Firmą
Adres
Słupsk
Bogusława X 3/26
Cena za m2

4 023,63

Rodzaj nieruchomości
Mieszkanie
Liczba pięter w budynku
5
Powierzchnia
57,56 m2
Typ ogrzewania
Miejskie
Zapytaj o ofertę

Bezpośrednie pytanie do ogłoszeniodawcy

Treść ogłoszenia

Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomość – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 57,56 mkw, składającego się z trzech izb, znajdującego się pod numerem 26 w budynku wielorodzinnym nr 3 położonym przy ul. Bogusława X w Słupsku, powiat słupski, województwo pomorskie, posiadającego księgę wieczystą KW SL1S/00109022/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słupsku.
Warunki sprzedaży:
 1. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 231 600,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych 00/100).
 2. Zainteresowani winni składać pisemne oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2023 r. na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wpływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: s...@grant... Wyświetl e-mail .
 3. Oferowana cena nie może być niższa od wartości wskazanej w pkt. 1 powyżej.
 4. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 23 160,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: Grant Finance sp. z o.o. 13 1140 1153 0000 4640 5200 1194 w terminie do dnia 30.06.2023 r. (decyduje data uznania rachunku masy upadłości). Potwierdzenie przelewu wadium stanowi załącznik do oferty.
5.Wadium nie podlega zwrotowi w wypadku gdy oferent, którego oferta została zaakceptowana, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży w dacie i miejscu wskazanym przez syndyka lub nie dokona wpłaty oferowanej ceny.
6. Oferta wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę wraz ze wskazaniem nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, oznaczenie nieruchomości i oferowaną cenę nabycia.
7. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finanse sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną.
8.Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć z syndykiem umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego we wskazanej przez syndyka kancelarii notarialnej.
9. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę przed podpisaniem umowy na wskazany w pkt. 4 numer rachunku bankowego.
10. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi kupujący.
11. Syndyk zastrzega prawo odwołania lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny nawet po dokonaniu wyboru oferty.
12. Sprzedaż nieruchomości ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
13. Upadły ani syndyk nie są odpowiedzialni względem nabywcy z tytułu rękojmi za braki lub wady sprzedawanej nieruchomości.
14. Nabywcy nie przysługuje prawo zwrotu nabytej nieruchomości.
15. W przypadku otrzymania więcej niż jednej oferty syndyk może przeprowadzić aukcję dla wyłonienia nabywcy.
Dalsze informacje oraz operat szacunkowy nieruchomości udostępnia syndyk po wcześniejszym umówieniu telefonicznie (58 558 80 19) lub mailowo ( s...@grant... Wyświetl e-mail ).
czytaj więcej
zgłoś do moderacji

Zobacz inne oferty od ogłoszeniodawcy

Syndyk sprzeda działkę w Wikielcu

Ogłoszenie podstawowe

41 700 zł

Aktualizacja: 29 dni temu
Syndyk sprzeda nieruchomość w Słupsku

Oferta, którą oglądasz

Syndyk sprzeda nieruchomość w Słupsku

Zapytaj o ofertę

Sylwia

585588... Wyświetl numer
Polityka prywatności

Lokalizacja

Adres
Słupsk
Bogusława X 3/26
Ważne jeszcze 25 dni (do 01.07.2023)
 • Numer ogłoszenia: 65239982
 • Data wprowadzenia: 08.03.2023
 • Aktualizacja: 01.06.2023
Zadzwoń E-mail