Planowanie przestrzenne, QGIS

Ogłoszenie nieaktualne

Planowanie przestrzenne, QGIS

Wymiar pracy
Część etatu
Rodzaj umowy
Umowa zlecenie,
Umowa o dzieło,
Kontrakt B2B
Branża / kategoria
Architektura i projektowanie,
Architektura
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Zdalna,
Hybrydowa

Oferuje usługi z zakresu szeroko rozumianego planowania przestrzennego (wykonanie (procedura + rysunki + prognozy) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów ogólnych, sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, dane przestrzenne). Sporządzam także różne opracowania w programie QGIS i oferuje usługi: 
  • Kalibrację dowolnych map,
  • Wektoryzację map rastrowych,
  • Wykonanie analiz przestrzennych,
  • Pozyskiwanie danych przestrzennych z zewnętrznych źródeł m.in z GUGiK, GDOŚ, OSM, serwisy WFS,
Możliwa forma współpracy: umowa zlecenie, umowa o dzieło, B2B.
Dane kontaktowe: tel. [ukryte] , [ukryte]
Czytaj więcej

Numer ogłoszenia: 65525211

Wróć do góry