Водій категорії С (Місце роботи: Гданськ)

Ogłoszenie nieaktualne

Водій категорії С (Місце роботи: Гданськ)

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Kurierzy / Dostawcy,
Pracownicy produkcji,
Kierowcy
Poziom stanowiska
Pracownik fizyczny
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Nie

Місце роботи: Гданськ
у вас є запитання? Телефонуйте: 609 - 320 - 392

Це те, що ми пропонуємо
 • Ми оплатимо ваше вступне навчання – навчимо вас усьому
 • Працевлаштування на підставі трудового договору
 • Робота  тільки на терені  контейнерного терміналу у встановлені години та  заздалегідь спланованим графіком
 • Доплата за роботу в нічний час та у вихідні дні
 • Щомісячна премія макс. 1000 злотих брутто
 • Щомісячна допомога 250 злотих брутто
 • Одноразова різдвяна премія у розмірі 1500 злотих брутто
 • 40% співфінансування харчування в нашій їдальні
 • Медичний пакет
 • Можливість професійного розвитку
 • Гарна атмосфера і необхідні інструменти для роботи
 • Працевлаштування на найбільшому контейнерному терміналі в Балтійському морі, орієнтованому на безперервний розвиток - що призводить до постійного набору на посаду водія. Наразі Baltic Hub Container Terminal розпочинає будівництво третього причалу Baltic Hub 3, завдяки якому Польща може продовжувати конкурувати із західноєвропейськими портами, такими як Гамбург чи Роттердам  
Наші очікування
 • Водійське посвідчення категорії С
 • Комунікативне володіння польською мовою
 • Готовність та бажання виконувати відповідальні завдання
 • Готовність працювати позмінно по 12 годин, включаючи неділю та свята. Робота в системі: 2 дні 6-18; два дні відпочинку; два дні 18-6. Фіксований графік, погоджений з планувальниками робіт
 • Навички спілкування та роботи в команді
 • Відповідальність та участь у доручених справах
Ваші обов’язки
 • Експлуатація сідлового тягача в зоні переміщення контейнерів (або інших вантажних одиниць) в межах території терміналу відповідно до інструкцій
 •  Перевірка відповідності контейнерів, що перевозяться, інструкціям, наявним в операційній системі терміналу
 • Робота відповідно до чинних правил охорони праці та внутрішніх процедур
 • Утримання чистоти тягача
Informacje o firmie
Baltic Hub Container Terminal jest największym i najszybciej rozwijającym się polskim terminalem kontenerowym oraz jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio zawijają statki z Dalekiego Wschodu. Terminal Baltic Hub, zlokalizowany w samym sercu Morza Bałtyckiego – w Porcie Gdańskim, jest najbardziej wysuniętym na wschód terminalem w zasięgu portów Gdańsk – Le Havre.

 

Prosimy o dodanie klauzuli:

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Baltic Hub Container Terminal sp. z o.o., 80-601 Gdańsk, ul. Kontenerowa 7 pełniącego w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej Administrator, Baltic Hub) w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty. Zestaw podanych tu do Państwa wiadomości informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej RODO).W celu zagwarantowaniu pełnej ochrony Państwa danych, a także swobodnego dostępu do niezbędnych informacji o procesach ich przetwarzania, a także przysługujących Państwu prawach Baltic Hub powołał Inspektora ochrony danych (dalej IODO). W razie pojawienia się u Państwa pytań, wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych podajemy adres e-mail IODO, właściwy do korespondencji w takich sprawach: iodo@dctgdansk.com.Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

Baltic Hub przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu wykonania umowy łączącej go z Państwem, świadczenia na rzecz Państwa usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dodatkowo Baltic Hub może również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na nim jako Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Niekiedy Baltic Hub dokonuje przetwarzania Państwa danych w celach opartych na prawnie uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).Baltic Hub przetwarza Państwa dane w następujących celach wynikających z ciążących na nim prawnych obowiązków, a wynikających z przepisów prawa pracy, oraz na podstawie udzielonej zgody:

przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, w ramach którego przesyła Pani/Pan nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne;
przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska, jeżeli wyraziła Pani/Pan na to odrębną zgodę;
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji;


Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o różne podstawy prawne w zależności od celu ich przetwarzania:

dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Państwa imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
jeżeli w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym podają Państwo jeszcze dodatkowe informacje o sobie, w stosunku do danych określonych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (np. wizerunek, zainteresowania), to wówczas przetwarzamy takie dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodnie z informacją zamieszczoną w ogłoszeniu o pracę, taką zgodę wyraża Pani/Pan zamieszczając dodatkowe dane osobowe w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym i klikając w przycisk Aplikuj jak również w inny sposób przekazując nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Taką zgodę może Pani/Pan wyrazić także w inny sposób wskazany przez nas dla określonych procesów rekrutacyjnych (np. składając określone oświadczenie w formie pisemnej lub zaznaczając wskazany przycisk wyboru);
Państwa dane osobowe przetwarzamy do celów przyszłych rekrutacji w oparciu o Pani/Pana zgodę (art. 6 us.t 1 lit. a RODO), którą wyraża Pani/Pan zaznaczając określony przycisk wyboru pod formularzem aplikacyjnym lub w inny sposób wskazany przez nas dla danego procesu rekrutacyjnego (np. umieszczając wskazaną przez nas klauzulę zgody w swoim CV);
w przypadku ewentualnych nieporozumień pomiędzy Panią/Panem a Baltic Hub w związku z procesem rekrutacji, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami kierowanymi wobec Baltic Hub przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Brak podania przez Państwa danych osobowych może stanowić przeszkodę do zatrudnienia.Odbiorcy danych osobowych

W toku normalnego prowadzenia działalności Baltic Hub może przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy okazuje się to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na Baltic Hub obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje następujące kategorii odbiorców danych:

dostawcy usług, wspomagający nas w prowadzeniu procesu rekrutacji;
służby Państwowe;


Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji:

na stanowisko, którego dotyczy Pani/Pana zgłoszenie rekrutacyjne: przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 12 miesięcy na wypadek, gdyby z jakichkolwiek względów Baltic Hub musiała powtórzyć proces rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres od 2 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego;
na inne, podobne stanowiska w Baltic Hub: przez okres 12 miesięcy od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W przypadku ewentualnych nieporozumień miedzy Państwem a Baltic Hub, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji. W określonych przypadkach możemy przetwarzać Państwa dane dłużej niż 3 lata, jeżeli taka konieczność wynika z przepisów prawa.


Profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie danych

Baltic Hub nie dokonuje profilowania danych oraz nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji.Przetwarzanie poza obszarem EOG

W uzasadnionych przypadkach Baltic Hub może przetwarzać Państwa dane osobowe również poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej EOG) z poszanowaniem wymagań wskazanych w art. 46-49 RODO.Przysługujące Państwu prawa

W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:

Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne,
Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania,
Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO,
Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo Baltic Hub,
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez Baltic Hub naruszają prawo.


W razie skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw, Baltic Hub dołoży wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji.Postanowienia końcowe

Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja pomogła Państwu zapoznać się i zrozumieć procesy przetwarzania danych osobowych przez Baltic Hub. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności, praw i wolności.
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65434872
 • Data wyróżnienia: 01.09.2023
 • Data wprowadzenia: 01.09.2023
 • Aktualizacja: 01.10.2023
Wróć do góry