Administrator sieci komputerowej

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Administrowanie siecią,
Obsługa techniczna
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 3 miesiące temu

Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia średniego,
 • co najmniej 5-letniego udokumentowanego stażu pracy na takim lub podobnym stanowisku (lub 3 letniego w przypadku studiów wyższych),
 • doświadczenia w administrowaniu systemami serwerowymi opartymi o systemy operacyjne Windows/ Linux w postaci serwerów fizycznych jak i środowisk wirtualnych,
 • znajomości tematyki sprzętowej (serwery, macierze, sprzęt sieciowy)
 • doświadczenia w administrowaniu bazami danych, w szczególności MS SQL, MySQL ,
 • doświadczenia w zarządzaniu domeną Active Directory,
 • znajomości powszechnie używanych w sieci Internet protokołów (TCP/IP, http, DNS itp.),
 • znajomości zagadnień z zakresu bezpieczeństwa sieci oraz z VLAN, VPN,
 • umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów sieciowych,
 • otwartości na współpracę z innymi członkami zespołu,
 • zdolności organizacyjnych.
Dodatkowymi atutami będą:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub certyfikaty branżowe,
 • umiejętność tworzenia prostych portali internetowych,
 • podstawowa znajomość pozostałego sprzętu komputerowego,
 • prawo jazdy kat.B.
Główne obowiązki to m.in.:
 • wsparcie projektów realizowanych przez Dział IT,
 • utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej i serwerowej, zarówno we własnej serwerowni jak i w tworzonej infrastrukturze chmurowej,
 • analiza i rozwiązywanie zgłoszonych przez systemy monitorujące lub użytkowników problemów,
 • monitorowanie stanu sieci/sprzętu/serwerów i zapobieganie wystąpieniu ryzyka awarii,
 • administracja serwerami w środowiskach Windows/Linux oraz zainstalowanym na nich oprogramowaniu,
 • administracja serwisami internetowymi oraz pocztą elektroniczną,
 • administracja serwerowniami WiMBP w Gdańsku,
 • zarządzanie kontami użytkowników,
 • dbanie o bezpieczeństwo systemów, a także regularne tworzenie ich kopii bezpieczeństwa,
 • wypracowywanie wspólnie z zespołem dobrych praktyk w zakresie zarządzania systemami.
Charakterystyka pracy na stanowisku:
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1,0 etatu,
 • praca zasadniczo od poniedziałku do piątku – 40 godzin tygodniowo - 8 godzin dziennie,
 • z uwagi na charakter pracy godziny pracy mogą być nieregularne; może także okazać się konieczna praca w weekendy,
 • praca w systemie ruchomego czasu pracy,
 • wynagrodzenie miesięczne – pensja zasadnicza od 5 500 zł brutto  + ewentualny dodatek stażowy,
 • podstawowe miejsce pracy: budynek główny Biblioteki - Targ Rakowy 5/6; z uwagi na charakter pracy może być ona wykonywana również w filiach WiMBP w Gdańsku.
praca w zespole 4-osobowym (wraz z kierownikiem).
Informacje o firmie
Dodatkowych informacji na temat wolnego stanowiska pracy udziela Pan Andrzej Deskiewicz – Kierownik Działu IT w WiMBP w Gdańsku drogą mailową pod adresem: [ukryte] .
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym po adresem: [ukryte] (z dopiskiem „Administrator Sieci Komputerowej” w temacie wiadomości).
Do przesłanych dokumentów prosimy załączyć pierwszą lub obie klauzule (w zależności od decyzji kandydata):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości – w okresie najbliższych 3 miesięcy.
Po weryfikacji Państwa dokumentów zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami celem zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne.
Zasady rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku znajdą Państwo tutaj: http://www.wbpg.org.pl/tresc/zasady-rekrutacji-pracowników-na-wolne-stanowiska-pracy-w-wojewódzkiej-i-miejskiej-bibliotece.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości że:
Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: [ukryte] .
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: [ukryte] .
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe - niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesiące od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. lekarz medycyny pracy). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).
Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: [ukryte] ).
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 64650641
 • Data wyróżnienia: 25.01.2022
 • Data wprowadzenia: 05.01.2022
 • Aktualizacja: 01.03.2022