ADMINISTRATOR/SPECJALISTA IT W DZIALE INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

powrót do listy

Ogłoszenie nieaktualne

Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Służba zdrowia
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 5 miesięcy temu | Nr ref: D1.110.52.2019

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.-
Poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

ADMINISTRATOR/SPECJALISTA IT W DZIALE INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

Oferujemy:
 • Umowę o pracę
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego w postaci szkoleń zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych
 • Ubezpieczenie grupowe i kartę sportową CALYPSO na preferencyjnych warunkach
 • Pakiet dodatków pozapłacowych - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ("wczasy pod gruszą", zapomogi celowe, pomoc na cele mieszkaniowe - pożyczka remontowa)
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego w warunkach dużego podmiotu leczniczego
Podstawowe zadania na stanowisku:
 • Prowadzenie i dokumentacja spraw w zakresu IT
 • Przestrzeganie dyscypliny formalnej, merytorycznej, finansowej i organizacyjnej
 • Zapewnienie niezakłóconego i bezpiecznego przepływu informacji między wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Copernicus PL Sp. z o. o. oraz do jednostek zewnętrznych
 • Organizacja i przeprowadzanie szkoleń z zakresu IT
 • Zapewnienie bezpieczeństwa informacji zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • Całodobowe zapewnienie ciągłości pracy jednostek organizacyjnych Copernicus PL Sp. z o.o. w tym:
  • Rozwiązywanie problemów dotyczących IT zgłoszonych przez pracowników
  • Usuwanie awarii sprzętu i infrastruktury IT
 • Instalacje elementów infrastruktury IT w miejscach do tego przeznaczonych
 • Prowadzenie ewidencji elementów infrastruktury IT
 • Konserwacja i serwisowanie sprzętu IT należącego do Copernicus PL Sp. z o. o.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa na stacjach roboczych
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe z obszaru informatyki lub pokrewne
 • znajomość budowy komputerów i urządzeń peryferyjnych oraz ogólna bieżąca wiedza z obszaru IT
 • bardzo dobra znajomość pakietów Office (Microsoft Office, Open Office oraz Libre Office)
 • umiejętność diagnozowania usterek związanych z konfiguracją stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • znajomość instalacji, konfiguracji i diagnozowania problemów w systemach rodziny Microsoft Windows
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • odporność na stres
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • terminowość
 • kreatywność
 • samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym
Mile widziane:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • wiedza z zakresu systemów informatycznych klasy ERP oraz HIS
 • znajomość protokołu HL7 i standardu DICOM
Zgłoszenia proszę kierować do Działu Kadr i Płac drogą elektroniczną:
[ukryte] z dopiskiem w temacie e-maila REKRUTACJA D1.110.52.2019

Informujemy, że Administratorem danych jest Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk.
 2. Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail: [ukryte] , nr telefonu 58 76 40 339.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz innych przepisów prawa.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Co do zasady posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Spółka objęta jest monitoringiem video. Pracodawca uprawniony jest również do monitoringu przeglądanych przez pracownika stron internetowych, sposobu korzystania z elektronicznej poczty służbowej oraz sposobu korzystania ze służbowego sprzętu komputerowego. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu określono w aktach regulujących porządek pracy w Spółce.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000, poz. 1669).
zobacz klauzule
 • Numer ogłoszenia: 62399825
 • Data wprowadzenia: 26 marca 2019
 • Aktualizacja: 2 października 2019
 • Wyświetleń: 708
 • Wyświetleń na liście: 10 340