Aplikant adwokacki/radcowski, prawnik

Ogłoszenie nieaktualne

Aplikant adwokacki/radcowski, prawnik

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat,
Część etatu
Rodzaj umowy
Umowa zlecenie,
Kontrakt B2B
Branża / kategoria
Prawo
Poziom stanowiska
Asystent,
Pracownik umysłowy
Charakter pracy
Stacjonarna

Kancelaria Adwokacka Monika Grolewska z siedzibą w Gdańsku podejmie współpracę ze studentem V roku prawa, aplikantem radcowskim lub adwokackim.  Kancelaria specjalizuje się w stałej obsłudze przedsiębiorców – mile widziane doświadczenie w tym zakresie.

Od kandydatów oczekujemy:
 • kreatywności i samodzielności,
 • dyspozycyjności 5 dni w tygodniu (z poszanowaniem obowiązku szkoleniowego w odniesieniu do aplikantów),
 • umiejętności samodzielnego organizowania pracy oraz pracy pod presją czasu,
 • znajomości języka angielskiego (w mowie i piśmie),
 • odpowiedzialności oraz rzetelności,
 • zdolności interpersonalnych oraz wysokiej kultury osobistej.
Oferujemy pracę w doświadczonym i przyjaznym zespole, a także wsparcie w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Zakres obowiązków:
 • prowadzenie doradztwa dla Klientów Kancelarii,
 • reprezentacja przed sądami oraz organami administracji publicznej,
 • przygotowywanie projektów umów, opinii prawnych i pism procesowych,
 • czynności obsługi sekretarskiej Kancelarii.
Osoby zainteresowane ofertą, prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na adres [ukryte] , umieszczając w tytule wiadomości „rekrutacja”.
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że:
I.Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie adwokat Monika Grolewska prowadząca KANCELARIĘ ADWOKACKĄ MONIKA GROLEWSKA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Piekarniczej 12A (80-126 Gdańsk).
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować z administratorem danych pod ww. adresem korespondencyjnym oraz na adres e-mail: biuro@kamg.pl , tel. +58 322-00-40 lub 0-608-173-958.
II. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przekazanych w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
III. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Powyższe żądania można przesłać na adres wskazany w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IV. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji.
V. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
VI. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.
zobacz klauzulę
 • Numer ogłoszenia: 65465047
 • Data wyróżnienia: 08.10.2023
 • Data wprowadzenia: 28.09.2023
 • Aktualizacja: 08.10.2023
Wróć do góry