Bibliotekarz w Sekcji Obsługi Czytelnika

Ogłoszenie nieaktualne

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Edukacja / Nauka
Poziom stanowiska
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 1 miesiąc temu

Biblioteka Politechniki Gdańskiej poszukuje osoby na stanowisko Bibliotekarza w Sekcji Obsługi Czytelnika:

ZADANIA/ ROLA W ZESPOLE

• obsługa użytkowników i udostępnianie zbiorów w oparciu o system VIRTUA;
• prowadzenie działalności informacyjnej w oparciu o tradycyjne i elektroniczne źródła
informacji;
• działalność promocyjna Biblioteki i jej usług, m.in. z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnych i wystaw;
• prowadzenie rozliczeń związanych z przetrzymaniem materiałów bibliotecznych oraz za usługi reprograficzne (obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego);
• współpraca z Sekcją Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Tradycyjnych w zakresie
gromadzenia i selekcji zbiorów;
• współpraca z pozostałymi sekcjami Biblioteki na rzecz promocji usług i zasobów;
• dbałość o zbiory i wyposażenie znajdujące się w bibliotece (w tym porządkowanie
zbiorów, selekcja materiałów przeznaczonych do napraw introligatorskich, opieka nad
wykorzystaniem urządzeń reprograficznych, bieżąca kontrola stanu technicznego sprzętu komputerowego i zgłaszanie usterek);

WYMAGANIA PODSTAWOWE
• doświadczenie w pracy w bibliotece naukowej
• bardzo dobra orientacja w zagadnieniach organizacji biblioteki naukowej poparta
doświadczeniem w pracy na stanowisku bibliotekarza;
• umiejętność poszukiwania i selekcji informacji w oparciu o zasoby tradycyjne i
elektroniczne;
• znajomość języka angielskiego w stopniu min. dobrym;
• dobra znajomość pakietu MS Office;
• umiejętność pracy w zespole i komunikatywność;
• łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i wysoka kultura osobista;
• dyspozycyjność (praca zgodnie z harmonogramem, w tym w godzinach popołudniowych i w soboty);
• bardzo dobra organizacja pracy;
• zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
• gotowość do podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji.

WYMAGANIA DODATKOWE
• wykształcenie wyższe w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
• znajomość systemu bibliotecznego VIRTUA;

OFERUJEMY
• stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę;
• wynagrodzenie zasadnicze oraz system premiowy;
• trzynastkę oraz fundusz socjalny;
• warunki do rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji i kompetencji;
• możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia oraz programu Multisport;
• pracę w przyjaznej atmosferze, którą tworzy dynamiczny zespół osób;

WYMAGANE DOKUMENTY
• curriculum vitae
• list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje

OFERTY PROSIMY SKŁADAĆ:
• w formie elektroniczne na adres : [ukryte]
• w formie pisemnej, w Biurze Biblioteki PG, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Prosimy o dodanie klauzuli:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: 1. Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym będzie Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233). 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw. 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie art. 6 lit. c RODO*) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, natomiast inne dane (jeśli zostaną podane) na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO*). 4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat. 5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli została wyrażona) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. *RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
zobacz klauzulę
  • Numer ogłoszenia: 64324533
  • Data wyróżnienia: 23 czerwca 2021
  • Data wprowadzenia: 14 czerwca 2021
  • Wyświetleń: 446
  • Wyświetleń na liście: 2 520