Doradca Klienta Dział Budowlany

powrót do listy

Ogłoszenie nieaktualne

Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Łańcuch dostaw,
Obsługa klienta
Poziom stanowiska
Pracownik fizyczny,
Specjalista
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 5 miesięcy temu | Nr ref: S09_SPR_BWS_0518_01

ZADANIA:
 • pomoc Klientowi w doborze właściwego produktu
 • wykładanie towarów na półki
 • dbałość o dobry wygląd działu (drukowanie etykiet cenowych, rysowanie plakatów)

OCZEKIWANIA:
 
 • aktualne pozwolenie na wózki widłowe
 • znajomości produktów budowlanych
 • chęci pogłębiania wiedzy
 • zaangażowania
 • inicjatywy w działaniu
 • budowania dobrej atmosfery pracy
 • praca fizyczna

OFERUJEMY:
 • umowę o pracę
 • szkolenia bazowe
 • opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe
 • stabilne zatrudnienie, dobrą atmosferę
 • Ekipę, na którą można liczyć
 • możliwość stania się Ekspertem w wybranym obszarze
 • dofinansowanie karty Multisport

 

Prosimy o dodanie klauzuli:

 Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Bricoman Polska Spółka z o.o. przez okres najbliższych 9 miesięcy.
 Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.


*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Bricoman Polska Sp. z o.o., ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem:
 Bricoman Polska Sp. z o.o., ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa
 e-mail: ochronadanych@bricoman.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Bricoman Polska Sp. z o.o będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
________________________________________
1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
________________________________________
Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Bricoman Polska Sp. z o.o
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
zobacz klauzule
 • Numer ogłoszenia: 61341767
 • Data wyróżnienia: 27 maja 2019
 • Data wprowadzenia: 20 marca 2018
 • Aktualizacja: 2 maja 2019
 • Wyświetleń: 8 905
 • Wyświetleń na liście: 1 749 482