Dowódca/Pracownik Ochrony - Gdańsk Matarnia/ Jasień

Ogłoszenie nieaktualne

Dowódca/Pracownik Ochrony - Gdańsk Matarnia/ Jasień

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa zlecenie
Branża / kategoria
Ochrona osób i mienia / Konwoje
Poziom stanowiska
Pracownik fizyczny
Charakter pracy
Stacjonarna

Nr ref: GD/OFI/Morena

Pracownik Ochrony Fizycznej
Gdańsk Matarnia lub Gdańsk JasieńDo Twoich obowiązków należeć będzie:
- zapobieganie kradzieży,
- koordynacja obiektu,
- obsługa monitoringu oraz centrali Ppoż
- prace na komputerze
- kompleksowa ochrona obiektu,
- dbanie o wysoką jakość świadczonych usług,
- nadzór i realizacja prawidłowych wymogów kontrahenta,

Czego oczekujemy od kandydatów:
- niekaralności,
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
- bardzo dobrej prezencji,
- dobrej organizacji czasu pracy,
- obsługi komputera,
- komunikatywności,
- opanowania i stanowczości.

Naszym kandydatom oferujemy:
- system płacy motywacyjno- premiowy,
- stawkę godzinową od 21,00 zł netto
- umowę z pełną składką ZUS,
- system pracy zmianowy: 6.30-21.30 / 13-21
- darmowe szkolenia oraz możliwość dalszego rozwoju w strukturach firmy,
- pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku.


Złożenie dokumentów aplikacyjnych na wskazane w ogłoszeniu stanowisko stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w toku postępowania rekrutacyjnego, w którym Pani/Pan aplikuje.
W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:   
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Simple Work Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 212A, w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Simple Work Group Sp. z o.o.
Klauzula Informacyjna
1. Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Simple Work Group Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, Warszawie
2. Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem: ul. Al. Jerozolimskie 212A, Warszawa
3. Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy [Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369)] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego [Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO]
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda [Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a) RODO] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę [Art. 6 ust. 1 lit a RODO], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
5. Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 6 miesięcy.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) usunięcia danych osobowych;
e) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
7. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

Numer ogłoszenia: 65539429

Wróć do góry