Dyrektor ds. Finansowych

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę,
Kontrakt
Branża / kategoria
Zarządzanie biurem,
Służba zdrowia
Poziom stanowiska
Dyrektor / Prezes
Charakter pracy
Stacjonarna

Aktualizacja: 3 miesiące temu

Nr referencyjny ogłoszenia DYRFIN/2022
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna zatrudni: Dyrektora ds. Finansowych
Wymagania:
 1. wykształcenie wyższe finansowe,
 2. mile widziany tytuł MBA,
 3. minimum 5 lat pracy w wyuczonym zawodzie,
 4. minimum 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym (zarządzanie zespołem co najmniej 30 osobowym),
 5. dobra znajomość nowoczesnych zasad zarządzania finansami,
 6. znajomość przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego,
 7. bardzo dobra znajomość pakietu Office, w tym biegła arkusza kalkulacyjnego,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. dyspozycyjność.
Ogólne obowiązki:
 1. kontrola i nadzór nad całokształtem prac związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. nadzór nad całokształtem prac z zakresu analiz ekonomicznych, zamówień publicznych i zaopatrzenia,
 3. przygotowywanie – we współpracy z głównym księgowym – i przedkładanie do zatwierdzenia projektu planu finansowego Szpitala oraz nadzór nad jego realizacją,
 4. nadzór nad przygotowaniem bieżącej sprawozdawczości dotyczącej analiz ekonomicznych,
 5. prowadzenie negocjacji z kontrahentami w zakresie dochodzenia należności i spłaty zobowiązań,
 6. planowanie i nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Szpitala,
 7. planowanie środków finansowych związanych z długoletnim funkcjonowaniem Szpitala w ujęciu długoterminowej strategii zarządzania,
 8. prowadzenie analiz i prognoz ekonomicznych w zakresie gospodarki finansowej zakładu,
 9. opiniowanie wniosków i dokumentów związanych z wykonywaniem uprawnień zwierzchnika służbowego, powodujących istotne zobowiązanie finansowe dla Szpitala,
 10. nadzór merytoryczny i finansowy we współpracy z Działem Zamówień Publicznych nad przestrzeganiem przepisów prawa zamówień publicznych,
 11. monitorowanie wydatków Szpitala z tytułu zawartych umów,
 12. nadzór i koordynowanie działań służb logistycznych Szpitala oraz procesów realizowanych przez Dział Zaopatrzenia
 13. opracowywanie projektów planów restrukturyzacji celem osiągnięcia lepszych wyników finansowych,
 14. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących sposobu wykonywania obowiązków przez podległych pracowników,
 15. współpraca z kadrą kierowniczą Szpitala w zakresie realizowanych zadań,
 16. współpraca z podmiotami zewnętrznymi i organami kontrolnymi,
 17. nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych formułowanych przez organy kontroli zewnętrznej oraz zaleceń wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem podległych działów,
 18. wnioskowanie, analizowanie, zgłaszanie projektów i propozycji dotyczących obszaru realizowanych zadań.
Oferujemy:
 1. Umowę o pracę.
 2. Pracę w przyjaznej atmosferze.
 
Zgłoszenia (cv, list motywacyjny) prosimy kierować do Działu Kadr i Płac drogą elektroniczną na adres mailowy:
r...@szpit... Wyświetl e-mail
W temacie e-maila prosimy umieścić numer referencyjny podany w treści ogłoszenia.

Prosimy o dodanie klauzuli:

1. Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji. Oświadczam, że posiadam wiedzę, że administratorem moich danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie (83-400), przy ul. Piechowskiego 36. 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych to: Walenty Narloch, adres mailowy walenty.narloch@szpital.koscierzyna.pl, tel. (58) 686-01-17 3. Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie mojej dobrowolnej zgody. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego przez Administratora na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której będę brać udział. 4. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której biorę udział. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
zobacz klauzulę
zgłoś do moderacji

Pozostałe ogłoszenia z naszej firmy

Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 15 dni temu
Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 1 miesiąc temu
Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 29 dni temu
Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 2 miesiące temu
Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 15 dni temu
Ogłoszenie podstawowe

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.

586860... Wyświetl numer
r...@szpit... Wyświetl e-mail
obserwuj to ogłoszenie
obserwuj
Udostępnij

Lokalizacja

Adres
Kościerzyna Piechowskiego 36
Piechowskiego 36
Ważne jeszcze 7 dni (do 14.07.2022)
 • Numer ogłoszenia: 64791456
 • Data wprowadzenia: 12.04.2022
 • Aktualizacja: 13.04.2022
Zadzwoń E-mail