Główna księgowa / Główny księgowy

Ogłoszenie nieaktualne

Główna księgowa / Główny księgowy

Jestem
Firmą
Wymiar pracy
Pełny etat
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Branża / kategoria
Księgowość
Poziom stanowiska
Kierownik
Charakter pracy
Stacjonarna
Wymagane doświadczenie
Tak

Poszukujemy głównej księgowej / głównego księgowego!

Poszukujemy nowej osoby do działu księgowości. Zależy nam na osobie z pozytywnym nastawieniem, która chętnie dołączy do biurowych dyskusji i wypije z nami kawę w kuchni, ale też będzie skrupulatna i zorganizowana.

Stawiamy głównie na pracę stacjonarną w biurze w Gdańsku, ale jeśli zajdzie potrzeba pracy zdalnej, to dajemy taką możliwość i oczywiście zapewniamy potrzebne do tego narzędzia.

Co oferujemy:
 • stabilną pracę w oparciu o pełen etat na umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • współdziałanie w zespole, gdzie stawiamy na wartości takie jak wspieranie, szacunek, pomoc, rozwój, wzajemne dbanie o siebie,
 • szkolenia i możliwość podnoszenia wiedzy
 • udział w dodatkowych projektach a mamy ich trochę: zagraniczne targi, integracje czy zdobywanie nowych rynków, więc jeśli lubisz podejmować się nowych wyzwań to u nas ich nie zabranie,
 • fajną atmosferę – lubimy się w pracy i po pracy
Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało:
 • Prowadzenie księgowości Spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz innymi przepisami spółek prawa handlowego
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i statystycznych
 • Sporządzanie wewnętrznej sprawozdawczości na potrzeby Zarządu
 • Bieżące monitorowanie i kontrola rozliczeń z ZUS US pracownikami oraz podmiotami zewnętrznymi
 • Monitorowanie i kontrola operacji księgowych
 • Monitorowanie kontrola oraz wprowadzanie zmian w zakresie obiegu dokumentów
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w polityce rachunkowości Spółki opracowanie i wprowadzanie zmian w polityce  rachunkowości Spółki
 • Współpraca z biegłym rewidentem bankami i instytucjami finansowymi
 • Organizacja pracy Działu Księgowości i współpraca z przełożonymi z innymi działami Spółki
Wymagania konieczne wobec kandydatów:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii finansów lub rachunkowości
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie w księgowości w spółkach prowadzących pełną księgowość
 • Biegła znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości podatków rozliczeń z ZUS
 • Umiejętności organizacji pracy zespołu i delegowania zadań
 • Rzetelność dokładność punktualność w zakresie realizacji zadań
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne
 • Odporność na stres
 • Bardzo dobra znajomość Microsoft Office (Word Excel)
 • Elastyczność oraz wykazywanie własnej inicjatywy
Dodatkowym atutem jest posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego  do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Zakres obowiązków:
 1. Organizuje i kieruje działem księgowości w Spółce Venska Sp. z o.o. w Gdańsku
 2. Prowadzi całość spraw związanych z rachunkowością, podatkami, rachubą płac, ubezpieczeniami społecznymi – zarządza i kieruje i nadzoruje
 3. W porozumieniu z dyrektorem finansowym opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia zakładowy plan kont wraz z zasadami rachunkowości oraz wyceny aktywów i pasywów
 4. Opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia, a potem nadzoruje przestrzeganie:
  1. instrukcji obiegu dokumentów
  2. instrukcji kasowej
  3. instrukcji inwentaryzacji
 5. Opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia:
  1. roczny plan amortyzacji składników majątku trwałego
  2. roczny plan inwentaryzacji majątku
 6. Sporządza i przedkłada przełożonym następujące raporty:
  1. stan środków pieniężnych raz w tygodniu
  2. stan należności i zobowiązań raz w miesiącu (na podstawie zestawie zestawienia obrotów i sald oraz zapisów na poszczególnych kontach ksiąg pomocniczych)
 7. Nadzoruje sprawowanie kontroli formalnoprawnej, merytorycznej rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe (system kontroli wewnętrznej), archiwizuje dokumentację kontrolną
 8. Organizuje i nadzoruje przebieg inwentaryzacji składników majątkowych
 9. Sprawdza rozliczenia po inwentaryzacyjne
 10. Osobiście monitoruje i pilnuje terminowego regulowania wszystkich zobowiązań podatkowych, celnych, ubezpieczeniowych i innych publicznoprawnych
 11. Organizuje i nadzoruje prowadzenie ewidencji techniką komputerową
 12. Opracowuje i nadzoruje prowadzenie ewidencji podatkowej i całej dokumentacji rozliczeniowej z tym związanej
 13. Organizuje i nadzoruje rachubę płac z pełną dokumentacją i ewidencją do celów kosztowych, podatkowych i ubezpieczeń społecznych
 14. Monitoruje i nadzoruje terminową wypłatę wynagrodzeń
 15. Sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową
 16. Prowadzi działalność edukacyjną i prewencyjną w zakresie podatków, ubezpieczeń społecznych, fakturowania, dokumentacji i ewidencji, rozliczeń pieniężnych, ochrony majątku i gospodarności
 17. W konsultacji z twórcami programu Motława automatyzuje procesy księgowe (przelewy, zaliczki, wpływy, skrypty)
Momentem sprawdzenia, odbioru terminowości wykonanych zadań są comiesięczne spotkania głównego księgowego, dyrektora finansowego, dyrektorów handlowych i administracyjnych z właścicielami Spółki w terminie około 15 dnia każdego następnego miesiąca. Od terminowego wywiązania się z zadań uzależniona jest wypłata ruchomej części wynagrodzenia.

 
Informacje o firmie
Firma Venska od lat zajmuje się sprzedażą eksportową do Skandynawii. Specjalizujemy się w sprzedaży okien, drzwi, bram garażowych oraz różnego rodzaju dodatków na rynku szwedzkim oraz norweskim. Oferujemy profesjonalną obsługę klienta oraz opiekę posprzedażową.

Venska wyróżnia się elastycznością oraz dbałością o swojego klienta. Ogromną zaletą dla naszych partnerów oraz pracowników jest możliwość komunikowania się w językach skandynawskich.
Ponadto oferujemy wiele rozwiązań produktowych zaprojektowanych specjalnie z myślą o rynku skandynawskim a w naszym biurze panuje skandynawska atmosfera – wszyscy są równi i bierzemy pod uwagę zdanie każdego pracownika. W końcu razem tworzymy tą firmę.

Jak chcesz nas bliżej poznać i dowiedzieć się czegoś więcej, to w każdej chwili przyjdź i zobacz, jak pracujemy. A nasz zespół i profil działalności obejrzyj tutaj: https://youtu.be/lujYRTOTaGI

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
zobacz klauzulę

Numer ogłoszenia: 65442129

Wróć do góry